Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3161/TCHQ-GSQL
NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
TRONG NHẬP KHẨU XE TẢI IFA

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại công văn 3111/VPCP-VI ngày 07.6.2002 của Văn phóng Chính phủ về việc gian lận thương mại trong nhậpkhẩu xe IFA đã qua sử dụng từ Đức về Việt Nam, Tổng cục Hải Quan có ý kiến chỉđạo như sau:

Cục trưởng Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát trong việc giải quyết thủ tục nhập khẩu xe ôtô IFA đã qua sử dụng từĐức về Việt Nam. Phải xử lý nghiêm minhcác Doanh nghiệp vi phạm, nhập khẩu các loại xe đã qua sử dụng thuộc diện cấmnhập khẩu (xe ôtô tải dưới 5 tấn, có năm sản xuất trên 5 năm tính đến thời điểmnhập khẩu; chất lượng dưới 80%): xử lý vi phạm hành chính về hải quan và tịchthu xe, trường hợp nghiêm trọng phải đưa ra truy tố trước pháp luật.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtổ chức kiểm tra, thống kê báo cáo Tổng cục Hải quan về việc xử lý các Doanhnghiệp nhập khẩu đã vi phạm trong việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng tại địaphương mình từ 01.01.2002 đến 30.6.2002, gửi về Tổng cục trước ngày 20.8.2002.