BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3179/BCT-HC
V/v áp dụng HS mặt hàng cao su tổng hợp SBR

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan.

Bộ Công Thương nhận được công văn của các Công ty: CP Cao suSao Vàng, TNHH Cao su Inoue Việt Nam, CP Công nghiệp Cao su miền Nam và CP Caosu Đà Nẵng đề nghị Bộ Công Thương xem xét lại nội dung Công văn 7544/BCT-HC ngày08 tháng 8 năm 2014 cung cấp thông tin về mặthàng cao su tổng hợp gửi Tổng cục Hải quan. Trước đó, trên cơ sở kết quả phântích, tham khảo tài liệu và Công văn số 7544/BCT-HC của Bộ Công Thương đã xác địnhthành phần rosin, axit béo và dầu khoángtrong quá trình tổng hợp, gia công cao su tổng hợp SBR1502, SBR9540 và cao suacrylonitrile-butadien đóng vai trò là chất hóa dẻo, Tổng cục Hải quan dự kiếnáp mã HS các mặt hàng cao su tổng hợp SBR1502, SBR1712, SBR1723, SBR9540 là4005 thay cho mã HS 4002 như trước đây. Việc áp mã HS này có thể dẫn đến cácdoanh nghiệp sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu cao hơn trước đây 5%, làm ảnh hưởnglớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nêutrên, Bộ Công Thương đã có văn bản lấy ý kiến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ViệnHóa học Công nghiệp Việt Nam, Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Côngnghệ Việt Nam và đã tổ chức cuộc họp trao đổi làm rõ thông tin, bàn giải phápgiải quyết khó khăn cho doanh nghiệp với thành phần tham dự gồm đại diện các BộTài chính (Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế), Bộ Công Thương (Cục Xuất nhậpkhẩu, Cục Hóa chất), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các doanh nghiệp trên. Trêncơ sở ý kiến của các đơn vị và thành viêndự họp, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về công dụng của rosin, axit béo và dầu khoáng

Theo thông báo về kết quả phân tích của Tổng cục Hải quan, mặthàng cao su tổng hợp SBR1502 trong thành phần có chứa rosin, cao su SBR9540trong thành phần có chứa dầu khoáng, caosu tổng hợp SBR1712, SBR1723 trong thành phần có chứa rosin, axit béo và dầu khoáng.

Theo ý kiến của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Viện Hóa họcCông nghiệp Việt Nam và Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệViệt Nam (kèm theo Công văn này), thành phần rosin và axit béo trong quá trìnhsản xuất cao su tổng hợp SBR1502,SBR1712, SBR1723 đóng vai trò là chất nhũ hóa, thành phần dầu khoáng trong quá trình sản xuất cao su tổng hợpSBR1712, SBR1723, SBR9540 có vai trò bảo quản cao su được lâu mà không bị cứng(gây khó khăn cho quá trình gia công tiếp theo), đều không phải là chất hóa dẻo.

2. Về việc áp mã HS cho sản phẩm cao su tổng hợp

Theo các Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu (kèm theo Công văn này), hiện nay các nước trên thế giới nhưNhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan xếp mặt hàng cao su SBR1502, SBR1712, SBR1723,SBR9540 vào mã HS là 4002. Các quốc gia trên đều là thành viên của Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả vàmã hóa hàng hóa (Công ước HS).

Năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên của Công ước HS.Theo thông lệ quốc tế và Luật số 41/2005/QH11 về ký kết, gia nhập và thực hiệnđiều ước quốc tế cũng như Luật Hải quan số 54/2014/QH14 , việc phân loại và ápmã HS hàng hóa phải phù hợp với Công ước HS và có sự thống nhất giữa các quốcgia thành viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính thuế, xác định xuất xứ,quản lý hàng hóa và đàm phán thương mại giữa các quốc gia.

Từ các lý do trên, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quanxem xét, áp mã HS 4002 cho các mặt hàng cao su tổng hợp SBR1502, SBR1712, SBR1723,SBR9540.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất,đề nghị Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạocác cơ quan hải quan cho phép các doanh nghiệp hiện đang bị ắc tắc hàng hóa tạicửa khẩu do việc phân loại, áp mã HS chưa thống nhất, được giải tỏa hàng hóa.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về việc áp mã HS mặthàng cao su tổng hợp SBR1502, SBR1712, SBR1723, SBR9540 gửi Bộ Tài chính và Tổngcục Hải quan. Công văn này thay thế Công văn số 7544/BCT-HC ngày 08 tháng 8 năm2014 của Bộ Công Thương cung cấp thông tin về mặt hàng cao su tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Cục Xuất nhập khẩu;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Các Công ty: CP Cao su Sao Vàng, TNHH Cao su Inoue Việt Nam, CP Cao su Đà Nẵng và CP Công nghiệp Cao su miền Nam;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh