Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3179/TCHQ-KTTT
NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ
MẶT HÀNG XE MÁY NHẬP KHẨU

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua theo dõi tình hìnhthực hiện áp giá mặt hàng xe máy nguyên chiếc, bộ linh kiện xe máy quy định tạicác bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000;Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002; Quyết định số 72/2003/QĐ-BTC ngày 20/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở các nguyên tắc áp giátính thuế đối với danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá, Tổng cục Hải quanhướng dẫn bổ sung Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện áp giá tính thuếthống nhất mặt hàng xe máy nguyên chiếc, bộ linh kiện đồng bộ như sau:

1. Nguyên tắc áp giá:

Căn cứ kết quả kiểm tra hàng thực nhập, hồ sơ lô hàng nhậpkhẩu đối chiếu với các bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000; Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002; Quyết định số72/2003/QĐ-BTC ngày 20/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để áp giá theo nguyêntắc sau:

a. Nếu đã được quy định một trong các hiệu cụ thể tại cácbảng giá (VD: Hiệu HONDA, YAMAHA...) thì:

-- Trường hợp tại bảng giá đã được quy định một số model chitiết, cụ thể của hiệu xe thì căn cứ mức giá tối thiểu đó để áp giá đối với loạiModel chi tiết, cụ thể.

-- Trường hợp một số Model chưa được quy định chi tiết, cụthể tại bảng giá thì căn cứ khung giá: Loại khác của hiệu xe đó dể áp giá tínhthuế.

b. Nếu chưa được quy định hiệu cụ thể tại các bảng giá thìcăn cứ khung giá: Các nhãn hiệu xe máy khác chưa được quy định cụ thể để áp giátính thuế.

2. Xem xét xử lý vi phạm:

Trong quá trình áp giá tính thuế theo nguyên tắc nêu trên,Cục hải quan các địa phương cần lưu ý đối với các trường hợp nghi ngờ doanh nghiệpcó các hành vi gian lận thương mại như: khai báo sai hiệu xe, sai Model chitiết của xe, ... để được áp dụng mức giá tối thiểu thấp hơn thì cần phải kiểmtra kỹ bộ hồ sơ, kết quả kiểm hoá thực tế đồng thời phối hợp với các bộ phậnnghiệp vụ khác như: Điều tra chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan để làm rõ.Nếu có đủ cơ sở kết luận doanh nghiệp có hành vi gian lận thương mại thì tiến hành truy thu vàxử lý theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thànhphố áp giá tính thuế theo đúng quy định của bảng giá.