Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3246 TCT/NV3 NGÀY 22 THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGTBĂNG ĐĨA

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Tổng cục thuế nhậnđược Công văn số 698 CT/NV ngày 20/07/2001 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việcthuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng băng, đĩa. Về vấn đề này, Tổng cục thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì:

- Băng, đĩa đã ghi hoặc chưa ghi chương trình thuộc đốitượng chịu thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT 5%.

- Vỏ hộp băng, vỏ hộp đĩa thuộc đối tượng chịu thuế GTGTtheo mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp các đơn vị kinh doanh bán liền băng với vỏ hộpbăng và đĩa với vỏ hộp đĩa thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo mức thuế suấtthuế GTGT 5%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà được biếtvà thực hiện.