BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3281/TCHQ-TXNK
V/v tiến độ thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách xuất cảnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hànghoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩusân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan xin báo cáo như sau:

Để triển khai Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2012/TT-BTCngày 12/4/2012 và Quyết định số 1317/QĐ-BTC ngày 28/05/2012 hướng dẫn thựchiện; Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế cũng đã ban hành quy trình thực hiệnáp dụng trong nội bộ ngành (Quyết định số 1214/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2012 của Tổngcục Hải quan về việc Ban hành quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sáthải quan đối với hàng hoá người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuấtcảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quyết định số 783/QĐ-TCT ngày 20/6/2012 của Tổng cục Thuế về việc Ban hành quy trình lựa chọndoanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá củangười nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bayquốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và quy trình thanh toán, hoàn trảtiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng). Đồng thời,Bộ Tài chính đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách hoàn thuế giá trị giatăng cho người nước ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau: tuyên truyền trênbáo, tạp chí ngành Tài chính, đăng bài trên các tờ báo người nước ngoài thườngđọc như tạp chí Heritage, cấp phát tờ rơi cho các khách sạn, tuyến lữ hành, sânbay..., đăng tải chính sách hoàn thuế trên các website của Bộ Tài chính, Tổngcục Hải quan, Tổng cục Thuế; đồng thời đề nghị các Bộ, ngành, UBND liên quan(Bộ Văn hoá thể thao và du lịch, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh, BộNgoại giao...) tuyên truyền trên các website của các Bộ, ngành.

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ViệtNam lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý thí điểm hoàn thuế, phối hợp với BộGiao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam...để bố trí quầy kiểmtra hồ sơ hoàn thuế, hàng hoá của cơ quan hải quan và quầy hoàn thuế của cácngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, tổchức bộ máy phục vụ cho việc triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng cho ngườinước ngoài đúng thời gian quy định (ngày 1/7/2012). Theo kế hoạch, 09h sáng Chủnhật, ngày 01/7/2012 sẽ tổ chức lễ khai trương quầy hoàn thuế giá trị gia tăngcho người nước ngoài tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân SơnNhất.

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thí điểm hoàn thuếgiá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài cũng gặp phải một số khókhăn, như:

- Số doanh nghiệp đăng ký tham gia làm đại lý bán hàng thíđiểm còn hạn chế (Tính đến ngày 29/6/212, Tổng cục Hải quan chỉ nhận được vănbản của các Cục Thuế công nhận 08 doanh nghiệp tham gia bán hàng thí điểm hoànthuế giá trị gia tăng trên toàn quốc, trong đó thành phố Hà Nội có 01 doanhnghiệp gồm 04 cửa hàng, thành phố Hồ Chí Minh có 07 doanh nghiệp gồm 64 cửahàng).

- Vị trí quầy kiểm tra hàng hoá, kiểm tra hoá đơn kiêm tờkhai hoàn thuế quầy hoàn thuế của các ngân hàng thương mại là đại lý thí điểmchưa tạo thuận lợi cho thực hiện do diện tích thực tế tại tại hai sân bay (tạiSân bay quốc tế Nội Bài quầy kiểm tra hoá đơn và quầy hoàn thuế trong khu cáchly được đặt ở tầng 3 trong khi cửa ra tàu bay ở tầng 2; tại Sân bay quốc tế TânSơn nhất quầy kiểm tra hoá đơn và quầy hoàn thuế trong khu cách ly được đặt ởcửa cuối cùng của ga đi tầng 2).

Trên đây là tiến độ triển khai cũng như những vướng mắctrong quá trình triển khai Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủtướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan xin chuyển Cổng thông tin điện tử của Chínhphủ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường