BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3298 TCHQ/ĐT
V/v tăng cường kiểm tra kiểm soát trong việc XN máy trò chơi điện tử, máy đánh bạc

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện thủ đoạn gian lận trong việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử và máy đánh bạc đã qua sử dụng. Đây là mặt hàng Nhà nước cấm nhập khẩu. Riêng một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới được phép nhập khẩu nhưng phải có giấy phép và sử dụng đúng mục đích, lắp đặt đúng nơi quy định, không được phép nhượng bán. Trên thực tế, một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý, núp dưới danh nghĩa công ty đầu tư nhập khẩu mặt hàng này nhằm mục đích kinh doanh trái phép, phục vụ cho hoạt động đánh bạc để thu lợi bất chính. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy chế quản lý xuất nhập khẩu và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cho kiểm tra hồ sơ đã nhập khẩu của tất cả các lô hàng này, đồng thời tổ chức tiến hành kiểm tra xác minh việc lắp đặt, sử dụng của các doanh nghiệp nhập khẩu nhằm phát hiện những sai phạm. Kết quả cụ thể báo cáo về Tổng cục Hải quan qua Cục Điều tra chống buôn lậu.

Đối với những lô hàng máy trò chơi điện tử, máy đánh bạc nhập khẩu thời gian tới đây, khi các doanh nghiệp đến làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu (theo bất kỳ loại hình nào), đề nghị thông báo ngay cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) theo số Fax và số điện thoại sau: 04.8720054; 088.256203 để phối hợp kiểm tra và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm trong việc nhập khẩu mặt hàng Nhà nước cấm nhập khẩu này.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TCHQ
KT CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TRA CBL
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga