BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3319/BCT-BGMN
V/v: tạm dừng nhập khẩu, trao đổi gia cầm và sản phẩm gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên

Hiện nay, dịch bệnh do vi rút cúm H7N9 có nguồn gốctừ gia cầm đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc. Tính đến ngày 14 tháng 4năm 2013, ở Trung Quốc đã có 13 ca tử vong trên tổng số 60 ca nhiễm bệnh dotiếp xúc với gia cầm. Cũng theo thông tin từ Trung Quốc, virus H7N9 ở chimhoang dã đã phối hợp với virus H7N9 ở gia cầm, có biến đổi và lây lan sangngười. Còn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, phân tích gen của virus H7N9cho thấy chúng có khả năng thích nghi để lây lan sang động vật có vú. Như vậy,nguy cơ bùng phát dịch cúm A (H7N9) trên cả chim hoang dã, gia cầm, gia súc vàngười là rất lớn. Do đó, trong thời gian tới, dịch bệnh không loại trừ khả năngsẽ lây lan đến khu vực các tỉnh biên giới Việt – Trung và xâm nhập vào nước taqua các kênh trao đổi, nhập khẩu qua biên giới.

Để tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa,ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu tráiphép và phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1), Thủ tướng Chính phủđã có Công điện số 487/CĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 và Công điện số 528/CĐ-TTgngày 15 tháng 4 năm 2013. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương yêu cầuỦy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban nghành của tỉnh và các lực lượngchức năng tại các cửa khẩu tạm dừng, cho đến khi có quyết định mới, việc nhập khẩu,mua bán, trao đổi các loại gia cầm sống, giống gia cầm, trứng gia cầm và sảnphẩm có nguồn gốc từ gia cầm qua biên giới vào Việt Nam dưới mọi hình thức chínhngạch, mậu dịch biên giới, trao đổi mua bán của cư dân biên giới, mua bán tạicác chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu qua tất cả cáccửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, lối mở, đường qua lại biên giới.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, có gì vướng mắc.Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời thông báo về Bộ Công Thương để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú