BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3320 TCHQ/GSQL
V/v gian lận nhãn mác

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố.

Thời gian vừa qua có một số doanh nghiệpnhập khẩu xe gắn máy hoặc bộ linh kiện xe gắn máy đã cố tình lập hồ sơ giả vàkhai sai nhãn hiệu, xuất xứ xe nhằm mục đích gian lận thuế, gian lận hạn ngạch.Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan đã chỉ đạo xác minh ở Đại diện Sở hữu Công nghiệpcủa 2 nhà sản xuất, kết quả:

Theo trả lời của Đạidiện sở hữu công nghiệp của Công ty Honda thì xe Honda ES 150 chính là xe Honda@ ES 150 do hãng Honda sản xuất tại Italia.

Theo trả lời của Đại diện sở hữu côngnghiệp của Công ty Yamaha thì xe MBK Force 125, MBK Flame 125 chính là xe YamahaMBK 125, Yamaha MBK Llame 125 do hãng Yamaha sản xuất tại Đài Loan.

Hải quan Thành phố Hà Nội cũng đãxác minh và có kết quả tương tự, vì vậy:

1. Yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phốđã làm thủ tục cho loại xe hoặc bộ linh kiện loại xe nêu trên kiểm tra lại, nếukhi làm thủ tục nhập khẩu chưa xác định xe Honda ES 150 là Honda @ ES 150, xeMBK Force 125, MBK Flame 125 là xe Yamaha MBK Force 125, Yamaha MBK Flame 125thì phải xác định lại theo trả lời của các đại diện sở hữu công nghiệp trên vàthực hiện ngay các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành (xử lý vi phạm,truy thu thuế nhập khẩu, trừ vào hạn ngạch đã được cấp…).

( Hải quan Hà Nội, Hải quan Hải phòngđã thực hiện các biện pháp trên đối với một số lô hàng).

2. Đỗi với những loại xe khác, nếu trênthực tế thấy xe tương tự như các xe đã xuất hiện trên thị trường nhưng doanhnghiệp nhập khẩu khai khác với xuất xứ, nhãn hiệu các loại xe đó thì phải kiểmtra, xác định lại, thực hiện các biện pháp như nêu trên. Trường hợp không xácđịnh được thì báo cáo Tổng cục Hải quan.

3. Tổng cục Hải quan nhắc lại: Để xácđịnh hàng hoá phải đặc biệt lưu ý đến thực tế hàng hoá, không được chỉ căn cứ vàohồ sơ, chứng từ.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phốthực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Cục.

Vụ Giám sát quản lý thông báo ý kiến lãnhđạo Tổng cục Hải quan các tỉnh, Thành Phố thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Phạm Thanh Bình