công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 333/CP-NN NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀVIỆC
XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC BỊ NHIỄM AXÍT-ARSENIC (ASEN)

Kính gửi: Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Côngnghệ và Môi trường, Ngoại giao, Xây dựng, Công nghiệp, Y tế, Thuỷ sản, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 755/TT-BNN-QLN ngày 22tháng 3 năm 2002 về tình trạng nguồn nước bị nhiễm axít-arsenic (Asen) và cácgiải pháp xử lý, khắc phục, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoahọc, Công nghệ và Môi trường, Xây dựng, Công nghiệp và các Bộ, ngành khác cóliên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có chương trình, kế hoạch xử lý,khắc phục tình trạng nguồn nước ở một số đại phương bị nhiễm Asen, đảm bảo nhucầu và chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân.

2. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo Việnnghiên cứu ứng dụng công nghệ và các cơ quan khoa học có liên quan nghiên cứugiải pháp công nghệ xử lý Asen đối với nguồn nước cấp cho ăn uống sinh hoạt củanhân dân.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng "chương trình hành động vềAsen và các thành phần độc hại trong nước sinh hoạt" với các nội dung chínhsau: Điều tra, quan trắc, đánh giá hàm lượng, tiêu chuẩn nồng độ cho phép…, xácđịnh lại các vùng bị nhiễm hoặc có dấu hiệu nguồn nước bị nhiễm Asen, phương ánxử lý để bảo vệ nguồn nước, đặc biệt là phải đảm bảo chất lượng nước sinh hoạtphục vụ nhân dân tại các địa phương có dấu hiệu bị nhiễm Asen.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theodõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.