BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------------

Số: 3408/BGDĐT-GDTrH

V/v: Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên cấp THCS, THPT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các trường THPT chuyên thuộc trường Đại học;

- Các trường thực hành sư phạm thuộc trường ĐHSP

Thực hiện các Kế hoạch số 289/KH-GDTrH , 290/KH-BGDĐT , số 291/KH-BGDĐT ngày 07/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cấp THCS,THPT dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông; giảng dạy các môn chuyên trường THPT chuyên; tổ chức hoạt động giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh cấp THCS,THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai việc tập huấn giáo viên cốt cán và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các địa phương như sau:

1. Bồi dưỡng dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông

a) Mục tiêu: Bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên về dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông.

b) Nội dung: Bồi dưỡng về thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông; về vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, các hình thức kiểm tra đánh giá trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

c) Tập huấn cho giáo viên cốt cán:

- Môn tập huấn:

+ Cấp THCS gồm 11 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Âm nhạc, Thể dục, Công nghệ;

+ Cấp THPT gồm 12 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Thể dục, Công nghệ.

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

* Riêng với 23 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau chỉ tham gia tập huấn các môn Âm nhạc, Thể dục, Công nghệ ở cấp THCS và Tin học, Thể dục, Công nghệ, Tiếng Pháp ở cấp THPT do các môn khác đã được tập huấn.

- Học viên tham gia tập huấn:

+ Đối với từng cấp THCS, THPT: Mỗi sở GDĐT cử 03 giáo viên/môn tập huấn và 01 lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học tham gia và quản lý số học viên của Sở.

+ Các Trường thực hành sư phạm thuộc trường ĐHSP cử 01 giáo viên/môn tập huấn

- Địa điểm, thời gian tập huấn:

+ Địa điểm 1: Tại TP. Hải Phòng Học viên gồm giáo viên cốt cán của 25 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La;

Thời gian tập huấn: Cấp THCS từ ngày 19 - 21/7/2010 (khai mạc 8h00 ngày 19/7/2010)

Cấp THPT từ ngày 22 - 24/7/2010 (khai mạc 8h00 ngày 22/7/2010)

- Địa điểm 2: Tại TP. Đà Nẵng

Học viên gồm giáo viên cốt cán của 12 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Thời gian tập huấn: Cấp THCS từ ngày 23 - 25/7/2010 (khai mạc 8h00 ngày 23/7/2010)

Cấp THPT từ ngày 26 - 28/7/2010 (khai mạc 8h00 ngày 26/7/2010)

- Địa điểm 3. Tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

+ Học viên gồm giáo viên cốt cán của 26 tỉnh, thành phố: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thời gian tập huấn: Cấp THCS từ ngày 27 - 29/7/2010 (khai mạc 8h00 ngày 27/7/2010)

Cấp THPT từ ngày 30 - 01/8/2010 (khai mạc 8h00 ngày 30/7/2010)

* Riêng môn tiếng Pháp giáo viên cốt cán của các tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên-Huế trở ra) có giảng dạy tiếng Pháp ở cấp THPT tập huấn từ ngày 22 - 24/7/2010 (khai mạc 8h00 ngày 22/7/2010) tại TP. Hải Phòng, các tỉnh còn lại tập huấn từ ngày 26 - 28/7/2010 (khai mạc 8h00 ngày 26/7/2010) tại TP. Đà Nẵng

2. Bồi dưỡng giáo viên dạy môn chuyên trung học phổ thông

a) Mục tiêu: Bồi dưỡng nhằm bổ sung, nâng cao năng lực giảng dạy, phát triển chương trình, tài liệu cho giáo viên dạy các môn chuyên trong các trường/khốiTHPT chuyên;

b) Nội dung: Bồi dưỡng về kỹ năng xác định mục tiêu; tìm hiểu, phân tích nhu cầu người học; thiết kế bài giảng; xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá; tổ chức các hoạt động dạy học; thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên; phát triển chương trình, tài liệu dạy học.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

c) Tập huấn giáo viên cốt cán:

- Môn tập huấn: gồm 11 môn chuyên Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp;

- Học viên tham gia tập huấn:

+ Mỗi trường THPT chuyên (kể cả các trường thuộc các trường Đại học) cử 02 giáo viên/môn tập huấn (Giáo viên tham gia tập huấn là giáo viên giảng dạy môn chuyên tại các lớp chuyên của trường) và 01 lãnh đạo tham gia tập huấn và quản lý số học viên của trường.

+ Mỗi sở GDĐT cử 01 lãnh đạo phòng Giáo dục Trung học cùng tham gia tập huấn.

- Địa điểm, thời gian tập huấn:

+ Địa điểm 1. Tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng gồm giáo viên cốt cán của 22 tỉnh, thành phố:, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thời gian tập huấn: từ ngày 2 - 7/8/2010 (khai mạc 8h00 ngày 2/8/2010)

+ Địa điểm 2: Tại TP. Đà Nẵng gồm giáo viên cốt cán của 19 tỉnh, thành phố: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông;

Thời gian tập huấn: từ ngày 6 - 11/8/2010 (khai mạc 8h00 ngày 6/8/2010)

>> Xem thêm:  Mua đất làm lối đi ra đường công cộng ? Bán đất có cần phải hỏi ý kiến của các con hay không ?

+ Địa điểm 3: Tại TP. Hải Phòng gồm giáo viên cốt cán của 22 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình;

Thời gian tập huấn: từ ngày 10 - 15/8/2010 (khai mạc 8h00 ngày 10/8/2010)

* Riêng các môn tiếng Pháp, tiếng Nga giáo viên cốt cán của các trường THPT chuyên có giảng dạy môn học trên tập huấn từ ngày 10 - 15/8/2010 (khai mạc 8h00 ngày 10/8/2010) tại TP. Hải Phòng

* Học viên tham gia tập huấn giáo viên cốt cán về bồi dưỡng giáo viên dạy môn chuyên cần mang theo máy tính sách tay để học tập.

3. Bồi dưỡng về tổ chức hoạt động giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh cấp THCS, THPT

a) Mục tiêu: Bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cấp THCS, THPT về kiến thức và tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh;

b) Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về giá trị, kỹ năng sống; các phương pháp, hình thức, tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh cấp THCS, THPT.

c) Tập huấn cho giáo viên cốt cán:

- Học viên tham gia tập huấn: Mỗi sở GDĐT cử 5 học viên gồm: 01 chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học phụ trách môn Giáo dục công dân (GDCD), 01 giáo viên dạy môn GDCD của trường THPT chuyên; 02 giáo viên dạy môn GDCD ở cấp THPT; 01 giáo viên dạy môn GDCD ở cấp THCS. Học viên cần có khả năng diễn thuyết và tổ chức các hoạt động tập thể.

- Địa điểm, thời gian tập huấn:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?

+ Địa điểm 1. Tại TP. Hải Phòng gồm giáo viên cốt cán của 31 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra;

Thời gian tập huấn từ ngày 2 - 7/8/2010 (khai mạc 8h00 ngày 2/8/2010)

+ Địa điểm 2: Tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng gồm giáo viên cốt cán của 32 tỉnh, thành phố: còn lại;

Thời gian tập huấn từ ngày 9 - 14/8/2010 (khai mạc 8h00 ngày 9/8/2010)

4. Tổ chức thực hiện

- Bộ GDĐT xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán và một số cán bộ quản lý giáo dục (gọi chung là giáo viên cốt cán) các sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các Sở GDĐT, các trường thực hành sư phạm, các trường THPT chuyên thuộc các trường đại học

+ Chọn, cử giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ số lượng, đúng thành phần tham gia các lớp tập huấn giáo viên cốt cán;

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng tập trung cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương theo các nội dung tập huấn giáo viên cốt cán.

+ Bố trí kinh phí cho việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán và bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương .

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Riêng đối với học viên tham gia tập huấn giáo viên cốt cán: Ban tổ chức hỗ trợ tiền thuê chỗ ở và phụ cấp tiền ăn, tiêu vặt cho học viên; đơn vị cử học viên chi trả tiền đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.

+ Tổng kết, đánh giá kết quả bồi dưỡng theo từng nội dung và báo cáo về Bộ GDĐT.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT, các trường thực hành sư phạm, các trường THPT chuyên thuộc các trường đại học khẩn trương thực hiện. Danh sách học viên tham gia tập huấn giáo viên cốt cán theo từng nội dung tập huấn trên đề nghị gửi về địa chỉ: Ban quản lý Chương trình Phát triển giáo dục trung học, số 25 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ Email: [email protected], hoặc số fax: 0436231250 trước ngày 30/6/2010.

Ban tổ chức thông báo về địa điểm khai mạc và thời gian, địa điểm đón tiếp học viên tham dự các lớp tập huấn giáo viên cốt cán tại văn bản sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ô. Vũ Anh Cường, ĐT 0913023589 để cùng giải quyết.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);

- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Đã ký

Vũ Đình Chuẩn

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay