BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3410/TM-QLTT
Tờ trình Phương án kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2001

Kính gửi: Thủtướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 54/TB-VPCP ngày 26/6/2001 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng về chiến lược phát triển ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2001và kế hoạch 5 năm (2001-2005) giao Bộ Thương mại trình Thủ tướng Chính phủphương án xử lý thuốc lá nhập lậu bày bán trên thị trường, Bộ Thương mại xintrình Thủ tướng Chính phủ phương án kèm theo.

1/ Trong quá trình soạn thảo phương án này, BộThương mại đã tham khảo ý kiến của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và về cơ bảnTổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thống nhất với dự thảo phương án.

Riêng vấn đề xử lý thuốc lá nhập lậu nói chung bịtịch thu, trong đó có thuốc lá nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa, TổngCông ty Thuốc lá Việt Nam đề nghị được làm đầu mối thu mua, tổ chức dán tem vàtiêu thụ trong nước.

Theo Bộ Thương mại, đây là vấn đề không thuộc diệnxử lý của phương án này, cần bàn riêng. Trước mắt, việc xử lý thuốc lá nhập lậubị tịch thu thực hiện theo cơ chế hiện nay như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,tức là Bộ Thương mại giao cho một số tổ chức được phép thu mua để tái xuất. CácCông ty này đã thực hiện chặt chẽ và đã tái xuất hết số thuốc lá nhập lậu bịtịch thu đủ tiêu chuẩn tái xuất.

2/ Về phương án trình Thủ tướng Chính phủ lần này,Bộ Thương mại xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về một số vấn đề sau:

a/ Hành vi bày bán thuốc lá điếu nhập lậu là hànhvi kinh doanh loại hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh.

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số 01/CP ngày03/01/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại áp dụng chohành vi này thì mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tịch thuhàng hóa, phương tiện sử dụng để vi phạm. Trường hợp có tình tiết tặng nặng thìphạt tiền đến 50.000.000 đồng.

Trong khi đó, đối tượng bày bán thuốc lá trên thịtrường chủ yếu là người lao động thu nhập thấp, kinh doanh nhỏ lẻ bày bán trênvỉa hè, tủ bán lẻ, số lượng hàng vi phạm ít (1-2 tút trở xuống), nếu áp dụngđiều khoản trên để xử lý thì đối tượng vi phạm khó thực hiện. Đề nghị Chính phủcho áp dụng biện pháp xử lý như điểm 3.1 mục II trong phương án.

b/ Theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hànhchính hiện hành thì chỉ có Đội trưởng Đội Quản lý thị trường mới được quyền ralệnh khám nơi cất giấu tang vật. Đối tượng kiểm tra lần này rộng, nơi cất giấuthuốc lá nhập lậu dùng để bán lẻ thậm chí ngay trong nhà, vì vậy nếu không cócách xử lý thích hợp và kịp thời thì rất khó khăn cho công tác kiểm tra, hiệuquả không cao.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thương mại vàViện kiểm sát nhân dân tối cao tìm biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo đúng luậtvà công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao.

c/ Nhằm khắc phục sự phối hợp chưa tốt hiện naygiữa các lực lượng kiểm tra kiểm sát với Cảnh sát giao thông và hạn chế đến mứcthấp nhất nguồn cung ứng thuốc lá nhập lậu cho đối tượng bán lẻ thuốc lá nhậplậu, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Đội cơ động liên ngành nói ở điểm4.4. mục II được quyền dừng phương tiện vận chuyển để kiểm tra hàng hóa trênphương tiện ở một số huyện biên giới khi phát hiện phương tiện đó có dấu hiệuchuyên chở thuốc lá nhập lậu.

Bộ Thương mại xin trình Thủ tướng Chính phủ xem xétvà phê duyệt phương án.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm