BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3451/TCHQ-TXNK
V/v nộp thuế chuyển nhượng xe ôtô của đối tượng ngoại giao

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Tổng cục Hải quan kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại ViệtNam và xin trân trọng phúc đáp công hàm số JF.443/12 ngày 29/06/2012 của QuýĐại sứ về việc đề nghị xem xét nộp thuế chuyển nhượng xe ô tô 05 chỗ hiệuMITSUBISHI OUTLANDER Nhật Bản sản xuất năm 2006 của Ông Takeshi Inamasu, tuỳviên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam theo giá trị thực tế của xe sau khi bịtai nạn như sau:

Trên cơ sở xem xét kiến nghị của Đại sứ quán Nhật Bản. Tổngcục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Thành phố Hà Nội căn cứ nội dung công vănsố 5058/BTC-TCHQ ngày 16/04/2012 và kết quả giám định giá trị sử dụng còn lạichiếc xe của Công ty Vinacontrol để hướng dẫn Đại sứ quán Nhật Bản hoàn tất thủtục chuyển nhượng, nộp thuế chiếc xe nêu trên. Đề nghị Đại sứ quán Nhật Bảnliên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hà Nội để được giải quyết cụ thể.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan xin gửi đến quý Đại sứ quánNhật Bản tại Việt Nam lời chào trân trọng nhất./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường