BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3472/TM-KV1
V/v giao thương đồ gỗ tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty VINAPOR Sài Gòn

Bộ Thương mại tổ chức “Giao thương xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường Nhật Bản” với nội dung sau:

- Địa điểm: Khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: 29 - 30/7/2004

- Quy mô: khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam và 20 doanh nghiệp Nhật Bản.

- Nội dung: Giao thương; Hướng dẫn doanh nghiệp Nhật Bản tham quan cơ sở sản xuất đồ gỗ; Tạo cơ hội ký kết hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp Nhật Bản.

- Chi phí tổ chức: Bộ Thương mại hỗ trợ chi phí mời doanh nghiệp Nhật, thuê địa điểm tổ chức giao thương (sáng 29/7), chi phí in ấn tài liệu giới thiệu đoàn. Mỗi doanh nghiệp tham dự tự chịu chi phí ăn ở, đi lại, vé máy bay và các chi phí phát sinh khác cho cán bộ của doanh nghiệp. Ngoài ra mỗi doanh nghiệp sẽ tự bố trí xe đưa đón khách từ khách sạn đến nhà máy và phiên dịch trong trường hợp doanh nghiệp Nhật đăng ký tham quan cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia giao thương cần gửi bán hàng ký (theo mẫu kèm công văn này) cho Bộ Thương mại (Vụ Châu Á - Thái Bình Dương) trước 23 tháng 7 năm 2004.

Mọi chi tiết liên hệ Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Thương mại (chị Nguyễn Kim Yên), điện thoại: 04-8262522/27/38 (số máy lẻ: 1161), fax: 04-8264696 hoặc 04-8254915, email: [email protected]

Bộ Thương mại thông báo để quý Công ty biết và xem xét đăng ký tham gia.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Vũ Văn Trung