BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3473/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm 2013 tại Trung ương

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Ban Phụ nữ Quân đội.

Căn cứ Kế hoạch số 520/KH-BGDĐTngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng thường xuyêncho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2013, căn cứ vào nhiệm vụ năm họcvà nhu cầu đề xuất bồi dưỡng của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tậphuấn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2013 tại Trung ương như sau:

1. Thành phần tham dự: 4 người/tỉnh

- Phòng giáo dục mầm non thuộc sởgiáo dục và đào tạo (01 người);

- Phòng giáo dục và đào tạo thuộchuyện, thị xã, thành phố (01 người);

- Hiệu trưởng trường mầm non (01người);

- GVMN dạy giỏi cấp huyện trở lên(01 người);

- Khách mời: Đại biểu một số đơnvị liên quan thuộc Bộ; Ban Phụ nữ quân đội (03 người).

2. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng

a. Khu vực phía Bắc:

- Thời gian: Tổ chức 03 ngày, từ ngày19 đến 21/6/2013 (8 giờ 30 ngày 19/6/2013 khai mạc) gồm 31 tỉnh (thành) và Ban Phụ nữ Quân đội:

1. Điện Biên

2. Sơn La

3. Lai Châu

4. Hòa Bình

5. Cao Bằng

6. Bắc Kạn

7. Hà Giang

8. Tuyên Quang

9. Lào Cai

10. Yên Bái

11. Quảng Ninh

12. Lạng Sơn

13. Bắc Giang

14. Thái Nguyên

15. Phú Thọ

16. Hải Dương

17. Hưng Yên

18. Bắc Ninh

19. Vĩnh Phúc

20. Hà Nam

21. Nam Định

22. Ninh Bình

23. Thái Bình

24. Thanh Hóa

25. Nghệ An

26. Hà Tĩnh

27. Quảng Bình

28. Quảng Trị

29.TT-Huế

30. Hà Nội

31. Hải Phòng

32. BPNQĐ

Địa điểm: Khách sạn Phú Gia - Đường Lê Thánh Tông - Phường Tân Thịnh - Thành phốHoà Bình - Tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 0218.6255999ại biểu các tỉnh tham gia đợt tập huấn liên lạc trước với địađiểm trên để đặt phòng nghỉ).

b. Khu vực phía Nam:

- Thời gian: Tổ chức 3 ngày từ ngày 26 đến 28/6/2013(8giờ 30 ngày 26/6/2013 khai mạc), gồm 32 tỉnh (thành) còn lại:

1. Quảng Nam

2. Quảng Ngãi

3. Bình Định

4. Phú Yên

5. Khánh Hòa

6. Gia Lai

7. Kon Tum

8. Đắc Lắc

9. Đắc Nông

10. Lâm Đồng

11. Đồng Nai

12. Bình Phước

13. Bà Rịa -VT

14. Bình Dương

15. Tây Ninh

16. Ninh Thuận

17. Bình Thuận

18. Long An

19. Đồng Tháp

20. Tiền Giang

21. Bến Tre

22. An Giang

23. Vĩnh Long

24. Trà Vinh

25. Hậu Giang

26. Sóc Trăng

27. Kiên Giang

28. Bạc Liêu

29. Cà Mau

30. TP Hồ Chí Minh

31. Đà Nẵng

32. Cần Thơ

- Địa điểm: Khách sạn Ba Son số 02 Tôn Đức Thắng- Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh (cổng số 02 đường Nguyễn Hữu Cảnh);Điện thoại: 08.38234609; 08.38256335 – Fax: 08.38297741(Đại biểu các tỉnhtham gia đợt tập huấn liên lạc trước với địa điểm trên để đặt phong nghỉ).

3. Kinh phí

Kinh phí cho đại biểu do các đơn vị chi trả theochế độ hiện hành.

4. Tài liệu

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lývà giáo viên mầm non năm 2013 được biên soạn theo nội dung chỉ đạo chuyên môn,nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Bộ thẩm định. Các sở giáo dục vàđào tạo chủ động kế hoạch chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viênmầm non năm 2013, chuẩn bị phương tiện và thiết bị dạy học phục vụ cho công tácbồi dưỡng tại địa phương theo Kế hoạch số 520/KH-BGDĐT ngày 25/4/2013 của BộGiáo dục và Đào tạo về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lývà giáo viên mầm non năm 2013.

Căn cứ công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đàotạo cử người tham gia lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian tổ chức. Mọithông tin chi tiết xin liên lạc theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơsở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Toà nhà 8C - 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng- Hà Nội (đ/c Cù Thị Thuỷ, ĐT: 04. 36230502 - DĐ: 0913.567.309).

Nơi nhận:
-Như trên;
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Vụ GDMN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNGPhạm Ngọc Phương