BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3478/BTTTT-VT
V/v Quảng bá chương trình nhắn tin qua Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các Đài phát thanh, Truyền hình TW và địa phương;
- Các cơ quan thông tin, báo chí.

Trong hơn 10 ngày qua, mưa lớn trên diện rộng đã và đang gâyra liên tiếp hai trận lũ lụt lớn trong lịch sử của các tỉnh phía bắc của MiềnTrung nước ta. Hai đợt lũ lụt lớn trên diện rất rộng tại các tỉnh Quảng Bình,Hà Tĩnh và Nghệ An đã gây nên thiệt hại rất nghiệm trọng về người và tài sảncủa nhân dân và của nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinhhoạt của hàng chục vạn người dân và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của ba tỉnhnói trên.

 Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Tổng thư kí Trung ương hộ ChữThập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi về việc vận động toàn dân ủng hộ đồng bào miềnTrung khắc phục hậu quả do hai trận lũ, lụt lịch sử vừa gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Namvà Bộ Thông tin và Truyền Thông phối hợp tổ chức triển khai tháng nhắn tin Ủnghộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt qua Cổng thông tin điện tử Nhânđạo Quốc gia 1400.

Thời gian triển khai: từ 15/10/2010 đến 15/11/2010.

Để người dân cả nước biết đến và tự nguyện tham gia gửi tiềnđóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt qua Cổng Thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia1400, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Đài Phát thanh, Truyền hình Trungương và địa phương, các Cơ quan Thông tin, Báo chí phối hợp với Hội Chữ Thập đỏViệt Nam triển khai việc quảng bá thông tin về tháng nhắn tin Ủng hộ đồng bàomiền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt qua Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốcgia 1400, cụ thể như sau:

- Phát video clip quảng bá, kêu gọi đồng bào nhắn tin ủng hộtrên các kênh sóng của Đài.

- Chạy chữ truyền hình, truyền thông báo chí với thông điệp:“Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Thông tin & Truyền thông phátđộng tháng nhắn tin Chung sức vì đồng bào Miền Trung. Hãy ủng hộ đồngbào miền Trung bị lũ lụt bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp: UH gửi 1405(10.000VNĐ/SMS) hoặc UH gửi 1409 (18.000VNĐ/SMS). Toàn bộ số tiềnủng hộ thu được từ tin nhắn qua số 14051409 sẽ được Hội chữthâp đỏ Việt Nam và Bộ Thông tin Truyền thông chuyển đến tận tay đồng bào miềnTrung để khắc phục thiệt hại do hai trận lũ lụt gây ra.”

Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra quacổng 1400 là hành động thiết thực thể hiện và phát huy truyền thống “Lá lànhđùm lá rách” của người Việt Nam nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm khắcphục thiệt hại để vượt qua hoạn nạn. Một lần nữa, Bộ Thông tin và Truyền thôngđề nghị các đơn vị báo chí và truyền hình tham gia và hưởng ứng tích cực cho thángnhắn tin ủng hộ này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Hội CTĐ VN (để phối hợp);
- Cục BC, PTTH;
- Cty VTC, Intercom (để t/h);
- Lưu VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai