BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3495/BTC-CST
V/v điều chỉnh thuế nhập khẩu lúa mì

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Qua phản ánh của mộtsố đơn vị Hải quan về việc nhập khẩu lúa mì, Bộ Tài chính xin trao đổi với QuýBộ như sau:

Nhóm 10.01 bao gồmlúa mì ở dạng hạt, chưa xát vỏ hoặc chế biến cách khác. Trong nhóm này có chitiết 2 mặt hàng: lúa mì dùng làm thức ăn cho người (5%) và loại khác (dùng chochăn nuôi - 0%)). Khi các doanh nghiệp nhập khẩu thì khai báo thuộc loại làmthức ăn chăn nuôi (có xác nhận của Cục Chăn nuôi về việc "lúa mì có chấtlượng phù hợp với quy định tại mục 3, Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôiđược nhập khẩu vào Việt Nam và đề nghị Cơ quan Hải quan cho thông quan để doanhnghiệp sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, các loại lúa mìnày theo phản ánh thì có thể sử dụng làm thức ăn cho người và qua việc làm thủtục hải quan thì chỉ có một loại lúa mì được nhập khẩu.

Ngoài ra, qua một sốthông tin thì Bộ Tài chính thấy việc sản xuất thức ăn chăn nuôi chủ yếu sử dụngcám mì, các loại bột mì hay lúa mì chủ yếu để sản xuất thức ăn cho người nhưsản xuất bia, bánh kẹo. Do vậy, để tránh việc lợi dụng nhập khẩu ưu đãi khôngđúng mục đích, không phù hợp với chính sách ưu đãi của Nhà nước, Bộ Tài chínhđề nghị Quý Bộ cho ý kiến về sự cần thiết ưu đãi thuế cho lúa mì dùng làm thứcăn chăn nuôi và thực tế mặt hàng này có sử dụng trong ngành chế biến thức ăngia súc không? Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh nâng mức thuế suất mặt hàng lúamì thuộc nhóm 10.01 thống nhất từ 5 đến 10%, không phân biệt dùng cho người haychăn nuôi.

Đề nghị Quý Bộ có ýkiến tham gia trước ngày 29/3/2010 để Bộ Tài chính có phương án sửa đổi phùhợp.

Trân trọng cảm ơn sựphối hợp của Quý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn