BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3538/BGDĐT-GDTX
V/v: Tập huấn về thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên cốt cán GDTX

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng

Nhằm giúp cánbộ quản lý và giáo viên thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiếnthức, kỹ năng quy định trong Chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấptrung học phổ thông (THPT) phù hợp với đối tượng, vùng miền; Bộ Giáo dục và Đàotạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán các sở giáodục và đào tạo. Cụ thể, như sau:

I. Thànhphần:

1. Mỗi sởgiáo dục và đào tạo cử 18 người (mỗi môn 2 người) gồm cán bộ chỉ đạo và giáoviên cốt cán của 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địalý, Tiếng Anh và Tin học Chương trình GDXT cấp THPT.

2. Cục Nhàtrường, Bộ Quốc phòng: mỗi trường cử 9 giáo viên của các môn nêu trên tham giatập huấn.

II. Thờigian và địa điểm:

1. Địađiểm 1: Tại Đà Nẵng

Gồm 18 tỉnh,thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, ThừaThiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, KonTum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông; Ninh Thuận.

a. Thời giantập huấn:

- Từ ngày 20đến 23/6/2011 gồm 5 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Lịch sử (khai mạc08h00 ngày 20/6/2011. Đón tiếp các đại biểu từ 14h00 ngày 19/6/2011).

- Từ ngày 24đến 27/06/2011 gồm 4 môn: Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Tin học (khai mạc 08h00ngày 24/6/2011. Đón tiếp các đại biểu từ 14h00 ngày 23/6/2011).

b. Địađiểm: Khách sạn Đà Nẵng, số 01 – 03 An Dương Vương, Quận Hải Châu – TPĐã Nẵng.

2. Địađiểm 2: Tại TP Hồ Chí Minh

Gồm 21 tỉnh,thành phố: TP.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, ĐồngNai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang,Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, BạcLiêu, Cà Mau.

a) Thờigian tập huấn:

- Từ ngày 24đến 27/6/2011 gồm 5 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Lịch sử ( khai mạc08h00 ngày 24/6/2011. Đón tiếp các đại biểu từ 14h00 ngày 23/6/2011).

- Từ ngày28/6 đến 01/07/2011 gồm 4 môn: Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Tin học (khai mạc08h00 ngày 28/6/2011. Đón tiếp các đại biểu từ 14h00 ngày 27/6/2011).

b) Địađiểm: Khách sạn Caesar, số 34- 36 An Dương Vương, Quận 5 TP Hồ Chí Minh.

3. Địađiểm 3: Tại TP Hải Phòng

Gồm 24 tỉnh,thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương,Hưng Yên, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, TuyênQuang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, ĐiệnBiên, Sơn La, Hòa Bình;

a) Thờigian tập huấn:

- Từ ngày29/6 đến 02/7/2011 gồm 5 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Lịch sử ( khaimạc 08h00 ngày 29/6/2011. Đón tiếp các đại biểu từ 14h00 ngày 28/6/2011).

- Từ ngày 04đến 07/7/2011 gồm 4 môn: Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Tin học ( khai mạc 08h00ngày 04/7/2011. Đón tiếp các đại biểu từ 14h00 ngày 03/7/2011).

b) Địađiểm: Khách sạn Bank Star, số 79 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn TP Hải Phòng.

III. Kinhphí:

Chương trìnhPhát triển giáo dục phổ thông hỗ trợ thanh toán tiền phòng nghỉ, tiền ăn trong4 ngày học theo quy định.

Các đơn vị cửngười tham gia lớp tập huấn thanh toán chi phí đi lại và công tác phí các ngàyđi, về cho học viên theo quy định hiện hành.

Bộ GDĐT đềnghị giám đốc sở GDĐT cử đại biểu tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần. Saulớp tập huấn của Bộ, các sở GDĐT tiếp tục triển khai tập huấn cho tất cả giáoviên GDTX cấp THPT tại địa phương.

Ghichú:

1. Đề nghịsở GDĐT cử trưởng đoàn cho mỗi đợt tập huấn, lập danh sách đại biểu tham gialớp tập huấn gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục thường xuyên) trướcngày 15/6/2011 theo đường bưu điện hoặc số Fax: 04.38683724; 38684194.

2. Mọithông tin chi tiết liên hệ ông Phạm Xuân Luận, chuyên viên Vụ GDTX: Điện thoại:04.38681405; DĐ: 0984074042.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c)
- Chương trình phát triển GDPT;
- Lưu VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Nguyễn Công Hinh