BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 356/BNN-HTQT
V/v: Phản bác thông tin sai sự thật về cá basa Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Ngoại giao

Ngày 10/02/2011trên mạng vietinfo có đăng bài tiêu đề "Chơi luật rừng buộc WWF rút tên cába sa ra khỏi danh sách đỏ?" trong đó trích dẫn nguồn tin của đài RFIthông báo Đài phát thanh Thụy Điển ngày 07/02/2011 có một bài phóng sự cho biếtQuỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên - WWF đã bị Chính phủ Việt Nam gây sức ép, thậmchí đe dọa, nhằm buộc tổ chức này rút tên cá ba sa khỏi danh sách đỏ. Bài báocòn nêu tên một đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàtrích dẫn phát biểu của đồng chí. Ở phần cuối, bài báo tiếp tục đề cập đến mộtchương trình điều tra của hai phóng viên Thụy Điển về việc các cơ sở nuôi cá basa ở Việt Nam đã gây tổn hại cho môi trường (bài báo được gửi kèm theo).

Về việc này, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Thông tin củaĐài phát thanh Thụy Điển (Sveriges Radio) là hoàn toàn sai sự thật, làm ảnhhưởng đến uy tín của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nóichung và ngành sản xuất cá basa Việt Nam nói riêng. Việc WWF quyết định rút têncá basa khỏi danh sách đỏ là do thực tế nền sản xuất cá basa an toàn ở Việt Namvà do có các lý lẽ thuyết phục của phía Việt Nam, hoàn toàn không phải do áplực của phía Việt Nam. Hơn nữa đồng chí Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chưa gặp ôngMark Powel, Đại diện WWF, lần nào nên thông tin về đồng chí Thứ trưởng là khôngđúng sự thật.

- Việc hai phóngviên Thụy Điển phàn nàn việc nuôi cá basa gây tổn hại môi trường là không có cơsở, không nêu căn cứ cụ thể cuộc điều tra, khảo sát.

Đề nghị Bộ Ngoạigiao chỉ đạo Đại sứ quán ta tại Thụy Điển phản bác các trích dẫn sai sự thật cótính chất bôi nhọ của Đài phát thanh Thụy Điển nêu trên và đề nghị Đài và cácphóng viên của Đài Sveriges Radio có các cải chính cần thiết.

Mong nhận đượcsự hợp tác chặt chẽ của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT (TVC-3);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám