BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3616/BTC-CĐKT
V/v Công khai danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 đợt 3.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

Hiện nay ở Việt Nam có gần 200 doanh nghiệp có đăngký kinh doanh dịch vụ kiểm toán, tuy nhiên chỉ có các doanh nghiệp kiểm toán cóđủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 củaChính phủ về Kiểm toán độc lập và Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 củaChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP mới được cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Cụ thể theo quy định hiện hành, chỉ những doanhnghiệp kiểm toán luôn duy trì có ít nhất 3 người (trong đó có Giám đốc doanhnghiệp): có Chứng chỉ kiểm toán viên, làm việc toàn bộ thời gian cho doanhnghiệp kiểm toán, trong năm 2011 đã tham dự đủ 40 giờ cập nhật kiến thức, đãđăng ký và được Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán năm 2012mới đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán. Các kiểm toán viên đã đăng ký vàđược Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán năm 2012 mới đượcký tên trong Báo cáo kiểm toán phát hành trong năm 2012.

Thực hiện quy định về công khai danh sách doanhnghiệp kiểm toán tại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 củaChính phủ về Kiểm toán độc lập, điểm 2 mục C phần II Thông tư số 64/2004/TT-BTCngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị địnhsố 105/2004/NĐ-CP Bộ Tài chính thông báo Danh sách các doanh nghiệp kiểm toáncó đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 đợt 3 (Danh sách kèm theo).Những doanh nghiệp này đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và phát hành báocáo kiểm toán trong năm 2012. Danh sách này có thể thay đổi nên được đăng tảivà cập nhật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính ở địa chỉhttp://www.mof.gov.vn.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cóliên quan phối hợp thực hiện theo chế độ quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Các doanh nghiệp kiểm toán có tên trong danh sách;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Trang web Bộ Tài chính;
- VAA;
- VACPA;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, Vụ CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP KIỂMTOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂM 2012 ĐỢT 3
(Kèm theo Công văn số 3616/BTC-CĐKT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tàichính)

Số TT

Số hiệu

Tên Công ty

Tên viết tắt

Ngày
thành lập

Trụ sở chính

SL KTV hành nghề (*)

1

221

Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín

Đại Tín

07/07/2011 03/11/2011

468/15A Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

3

2

222

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Đông Phương

Đông Phương

07/11/2011

960 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội

3

3

080

Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí Tuệ (Smart Auditing Company)

SMART

04/05/2005

Số 80 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

3

4

210

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hoàng Sao
(Hoàng Sao Auditing and Consulting Co., Ltd)

HSAC

05/11/2010

167/6 Bùi Đình Túy - P.24 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM

3

5

181

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Khang Việt
(Khang Viet Auditing Consultancy Company Limited)

KVAV

16/9/2009

Lầu 4, Khu B, Tòa nhà Indochina - Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM

3

6

223

Công ty TNHH T&D

T&D

11/11/2011

296 Phan Xích Long P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

3

7

120

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương

I.A

29/8/2006

Số 29, ngõ 171, Nguyễn Ngọc Vụ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

3

8

184

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
(Viet My Auditing Co., Ltd)

Việt Mỹ

14/8/2009 15/3/2010

Số 135B Điện Biên Phủ, P.15 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM

4

9

122

Công ty TNHH Kiểm toán VNC
(VNC Auditing Company Limited)

VNC

12/10/2006 11/12/2006

Số 9/69/255 đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

4

10

173

Công ty TNHH Kiểm toán Toàn Cầu
(Global Auditing Company Ltd)

GA

24/9/2008 08/12/2010 27/12/2011

Số 56 Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

3

11

195

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA
(Viha Auditing and Consulting Company Limited)

VIHAAC

03/1/2007 05/5/2008

Số 15 Tập thể Thủy Sản đường Lê Văn Thiêm - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

4

12

224

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn BHG

BHG

07/10/2011 18/01/2012

Số 5, ngõ 120 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

3

13

190

Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung

E-Jung

03/12/2009 08/02/2012

Lầu 5, P.504 Tòa nhà Sailing ToWer - 111A Pasteur - P. Bến Nghé - Q.1 - TP.HCM

7

14

069

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT

COM.PT

16/4/2001

Số 32, Ngõ 203, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

3

15

158

Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tư vấn Hà Nội

HANOIAC

14/12/2007 12/11/2008

Tầng 8, Tòa nhà V.E.T, 98 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

3

16

171

Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán Thủ đô

SPT

16/10/2008 08/04/2010

Số nhà A1-4/ 126, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Hà Nội

4

(*) Số lượng kiểm toán viên hành nghề tại thời điểmđăng ký

Số lượng này có thể thay đổi, đề nghị tra cứu cậpnhật trên website: www.mof.gov.vn