BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0362/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hoá

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam
Đại lý Hàng hải Quảng Ninh
(70 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 07/DLHHngày 02 tháng 01 năm 2008 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải ViệtNam - Đại lý Hàng hải Quảng Ninh về việc tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sửdụng;

- Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua,bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại và Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướngdẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt độngmua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hoá với nước ngoài;

- Căn cứ giấy uỷ quyền số 101/VOSA ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Namvề việc uỷ quyền cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đạilý Hàng hải Quảng Ninh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng và làm các thủtục liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ công văn số 07/DLHHngày 02 tháng 01 năm 2008 của Chi nhánh Công ty về việc báo cáo tình hình tạmnhập tái xuất hàng hoá đã qua sử dụng, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Chi nhánh Công ty Cổphần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Quảng Ninh được tạm nhập táixuất hàng hoá đã qua sử dụng theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợpđồng mua hàng số 02- 2008/SEA ký với Công ty South East Asia (Hoiming) TradingCompany - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 02- 2008/VS-SEA ký với Công ty HongXing Trading Company Limited - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hoá

Đơn vị tính

Số lượng

1

Đài CD cassette đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

2

Máy ghi hình hoặc tái tạo video (đầu video, DVD) đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

3

Loa đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

4

Bộ khuyếch đại âm tần (Amply) đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

5

Lò vi sóng đã qua sử dụng

Chiếc/bộ

1.000

6

Máy xay sinh tố đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

7

Máy hút mùi đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

8

Nồi cơm điện đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

9

Quạt điện đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

10

Bàn là điện đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

11

Máy hút bụi đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

12

Phích nước điện đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

13

Máy rửa bát đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

14

Tủ lạnh đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

15

Máy giặt đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

16

Điều hoà không khí đã qua sử dụng

Chiếc

1.000

Tổng trị giá: 90.000 USD (chínmươi ngàn đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân (Quảng Ninh).

- Cửa khẩu xuất hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân / Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhậpphải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêuthụ; Không tháo rời các chi tiết và làm phát tán hàng hoá trong quá trình vậnchuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hànghoá.

3. Việc thanh toán tiền hàngthực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhànước Việt Nam.

Việc tạm nhập tái xuất hàng hoáthực hiện theo các quy định hiện hành.

Văn bản có giá trị thực hiệnđến 30 tháng 6 năm 2008.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên