VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương về giải pháp điều hành giá cả, thị trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xétđề nghị của Bộ Công Thương, tại văn bản số 4265/BCT- TTTN ngày 24 tháng 12 năm2007 và văn bản số 234/BCT-TTTN ngày 07 tháng 01 năm 2008 báo cáo tình hìnhthực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 30tháng 11 năm 2007 về các giải pháp điều hành giá cả, thị trường cuối năm 2007và dịp tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

Yêucầu các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương xem xét,xử lý các kiến nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên; trường hợpvượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là:

1.Bộ Tài chính:

a)Sớm triển khai Công văn số 7196/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ về xem xét, hỗ trợ kinh phí hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyênđán Mậu Tý 2008 cho một số địa phương;

b)Xem xét đề nghị tăng thuế xuất khẩu đối với việc xuất khẩu lợn sữa qua các tỉnhbiên giới phía Bắc để hạn chế tăng giá lợn giống trong nước, gây ảnh hưởng đếnviệc khôi phục và phát triển chăn nuôi thời gian tới;

c)Xem xét đề nghị tiếp tục giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theođề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để góp phần bình ổn giá thựcphẩm trong nước.

2.Bộ Công Thương:

a)Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sảnxuất và dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán năm 2008;

b)Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn và xử lý kịpthời các hành vi buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém phẩm chấtvà các hành vi gian lận thương mại.

3.Bộ Y tế tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàncho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2008.

4.Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xemxét, sớm có phương án giải quyết đối với thép phế liệu đang bị lưu giữ lại cảngHải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tổn thất cho các doanh nghiệp nhậpkhẩu và định hướng cho việc nhập khẩu thép phế trong thời gian tới nhằm bảo đảmnguồn nguyên liệu cho sản xuất thép trong nước.

5.Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủđộng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón qua các lối mở trênđịa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát nhằm ngăn chặn việc nhậpkhẩu phân bón kém chất lượng.

6.Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tácphòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng hiện đang diễn biến phức tạp vàđang có nguy cơ bùng phát để không ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả lươngthực, thực phẩm trên thị trường.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, Vụ TH,
- Lưu: VT, KTTH (3). 82

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc