BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3643/BNN-HTQT
V/v báo cáo hợp tác giữa Việt Nam với Argentina trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công thương

Phúc đáp công văn số 10745/BCT-HTQTngày 27/10/2010 của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo tìnhhình hợp tác giữa Việt Nam với Argentina trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT,như sau:

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Hiệpđịnh cấp Bộ về hợp tác thú y, trọng tâm là hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịchđộng vật (tháng 6/1996) và ký Hiệp định về hợp tác nông nghiệp và công nôngnghiệp cấp Chính phủ (tháng 2/1997). Từ đó tới nay, ngoài một số đoàn cán bộThú y của Việt Nam đã sang thăm Argentina để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệmvà thảo luận với bạn về chương trình hợp tác, các hoạt động hợp tác giữa haibên trong lĩnh vực nông nghiệp chưa được triển khai.

Phía bạn quan tâm nhiều đến hoạtđộng thương mại, Đại sứ quán của Argentina tại Hà Nội đã nhiều lần gặp Bộ Nôngnghiệp và PTNT để giải tỏa một số trở ngại trong việc xuất khẩu thịt, sữa sangViệt Nam (cập nhật thông tin về giải quyết bệnh lở mồm, long móng tạiArgentina…).

Tại kỳ họp UBLCP Việt Nam -Argentina lần thứ 2 (tháng 5/2009), hai Chính phủ thống nhất tăng cường hợp táctrong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) và kiểm dịch động,thực vật, chế biến nông sản thực phẩm. Về thương mại, Argentina quan tâm tớixuất khẩu thịt lợn và quả có múi sang thị trường Việt Nam.

Tại buổi làm việc với đoàn Bộ Ngoạigiao Argentina tháng 6/2010, phía Argentina ngỏ ý muốn thực hiện các chươngtrình hợp tác Nam - Nam với Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trên cơ sở đó, Bộ Nôngnghiệp và PTNT đã gửi dự thảo mẫu Thỏa thuận hợp tác Nam - Nam tới Bộ Ngoạigiao Argentina (thông qua Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội).

Kiến nghị nội dung hợp tác vớiArgentina

Trên cơ sở thế mạnh của Argentinatrong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp, ta có thể hợp tác với bạn cảvề trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Đặc biệt, nên tranh thủ hợp tácvới bạn về chăn nuôi bò (Argentina là một trong những nước hàng đầu thế giới vềlĩnh vực này).

Nội dung hợp tác:

- Trao đổi bò giống chất lượng cao(bò sống, tinh hoặc phôi);

- Hợp tác kỹ thuật về chăn nuôi vàthú y;

- Công nghệ chế biến thịt;

- Tổ chức sản xuất và dịch vụ chănnuôi.

Các hình thức hợp tác:

- Phối hợp xây dựng và thực hiện cácdự án nghiên cứu và đào tạo;

- Trao đổi thông tin, tổ chức cáchội nghị, hội thảo về những đề tài hai bên cùng quan tâm, trao đổi các đoàn.

- Khuyến khích các nhà đầu tưArgentina đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản tạiViệt Nam.

- Hợp tác Nam - Nam giữa Argentina(cung cấp tài chính), Việt Nam (cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật) và các nướcChâu Phi/Mỹ latinh (nước hưởng lợi).

Đề nghị Quý Bộ tham khảo và tổnghợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (HH-03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng