BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/BGDĐT-SEQAP
V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2013-2014

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Để thực hiện tốt hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học2013-2014 đối với giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và kế hoạchhoạt động của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), Banquản lý SEQAP hướng dẫn các sở GDĐTtriển khai thực hiện nhiệm vụ dạy họccả ngày đối với các trường tham gia SEQAP năm học 2013-2014 như sau:

I. Thực hiện chương trình, kế hoạchgiáo dục

Các trường tiểu học bắt đầu tham gia SEQAP năm học2013-2014 chủ động xây dựng kế hoạch FDS giai đoạn 2013-2015 theo hướngdẫn tại "S tay hướng dẫn lập kế hoạchdạy - học cả ngày" và mẫu kế hoạch FDS; Xây dựngnội dung kế hoạch năm học 2013-2014 theo kế hoạch FDS giai đoạn. Các trườngtiu học tham gia SEQAP từ nămhọc 2010-2011 xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014 một cách linh hoạt, phù hợp vớiđiều kiện cụ thể của nhà trường và trình độ của học sinh trên cơ sở đảm bảo cácyêu cầu:

1. Nội dung

Sử dụng hiệu quả, hợp lý quỹ thời gian tăng thêm nhằm:

- Tập trung củng cố kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt, môn Toán đ học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩnăng của môn học.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh và chủ động hơn nữa việcsử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực phù hp với nội dung bài dạy và các đối tượnghọc sinh nhằm nâng cao và đảm bảo chất lượng dạy học.

- Thực hiện triển khai dạy học theo phương án TV1- CNGD ở các trường tiểuhọc tự nguyện.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua tổ chức các hoạt độnggiáo dục ngoài giờ lên lp (NGLL) và các hoạt độnggiáo dục khác với nội dung, hình thức linh hoạt, phong phú, đa dạng và hấp dẫn,phát huy được vaitrò tích cực,chủ động và sáng tạo của học sinh như: hoạt động thư viện thânthiện, trò chơi dân gian, hoạt độngvăn nghệ, thể thao và các loại hình câu lạc bộ,....

- Đối với những vùng khó khăn, vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số cầntăng cường, phát trin kĩnăng giao tiếp tiếng Việt cho học sinh bằngviệc sử dụng thời gian tăng thêm cho các tiết tăng cường kĩ năng giao tiếp TiếngViệt và tạo điu kiện cho các em được thamgia vào các hoạt động giáo dục NGLL với các hình thức phong phú, đa dạng,đồng thời kết hp rèn luyện trong các tiết học khácmột cách thích hợp.

2. Kế hoạch thời gian

- Các trường tiểu học chủ động triển khai kế hoạch dạy học cả ngày cho học sinh ởtt cả các lp, khối lp và các điểm trường.

- Ni dung, chương trình, thi khóa biểu dạy - học được thiết kế phân phối đảm bảo tính sư phạm,linh hoạt trên nguyên tắc là một chỉnh thể nhằm đạt được mục tiêu giáo dục phùhợp với tâm sinh lý học sinh tiểu học và điều kiện cụ th v đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất,...của từng trường, tránh quan niệm buổi 1 chỉ dành cho chương trình chính,buổi 2 chỉ dành cho ôn tập rèn luyện.

- Phân phối hợp lý, linh hoạt thời lượng dạyhọc tăng thêm cho các môn Tiếng Việt,Toán và các hoạt động giáo dục khác, đặc biệt là hoạt động giáo dục NGLL, hoạtđộng giáo dục tự chọn nhằm đảm bảo tính cân bằng đồng bộ trong kế hoạch giáo dụccủa nhà trường.

3. Công tác bán trú

Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động ăntrưa, bán trú cho học sinh theo tinh thần công văn số 519/BGDĐT-SEQAP ngày28/12/2011 của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học.

Trong năm học 2013-2014, Ban Quản lý Chương trình đềnghị các sở GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học:

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực thựchiện vận động xã hội hóa, đẩy mạnh công tác tuyêntruyền trong cộng đồng về lợi ích của dạy - học cả ngày để tổ chức được ăntrưa, bán trú cho tất cả học sinh tại tt cả các đim trường trong các ngày họccả ngày tại trường.

- Với những trường quá khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất và hoàn cảnh địa lý chưa thể tổ chc ăn trưa, bán trú cho tt cả học sinh cn cố gắng tổ chức ăntrưa, bán trú cho các học sinh trong diện được hỗ trợ ăn trưa của SEQAP và cáchọc sinh nhà ở xa trường.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu học hỏi và học tập kinh nghiệm của nhữngđiển hình xã hội hóa, đa dạng hóa trong việc tố chức ăn trưa bán trú cho họcsinh.

-Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh nhẹ nhàng, hiệu quả, phù hợpvới nhu cầu, sức khỏe của các em như đọc truyện, xem phim thiếu nhi, vui chơi,chơi trò chơi dân gian,trong thời giannghỉ trưa các ngày học cả ngày.

II. Tài liệu sử dụng trong dạy học cảngày

Các tài liệu do SEQAP cung cấp nhằm nâng cao năng lựcvà cung cấp tư liệu cho giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học, hướng dẫn họcsinh tự học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Cùng với việc thực hiện chươngtrình, sách và thiết bị dạy học theo quy định đối với giáo dục tiểu học của BộGD&ĐT, năm học 2013-2014 giáo viên các trường tiểu học tham gia SEQAP sử dụngcác tài liệu sau trong quá trình xây dựng nội dung dạy học và tổ chức các hoạtđộng giáo dục ở trường tiểu học dạy - học cả ngày:

+ Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt; Đĩa hìnhminh họa.

+ Dạy học đảm bảo chất lượng môn Toán; Đĩa hình minh họa.

+ Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt;Đĩa hình minh họa.

+ Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng môn Toán; Đĩahình minh họa.

+ Tăng cường kĩ năng giao tiếp Tiếng Việt cho họcsinh dân tộc thiểu số;

+ Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lênlớp ở trường tiểu học dạy học cả ngày;

+ Hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường tiểu học dạyhọc cả ngày.

+ Xây dựng thư viện thân thiện trong trường học.

Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ quản lývà giáo viên về tính thiết thực, hiệu quả của các tài liệu do SEQAP cung cấp.Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến góp ý của các trường tiểu học gửivề Ban Quản lý SEQAP cùng với báo cáo học kì I và báo cáo tổng kết năm học2013-2014.

III. Nâng cao chất lượng đội ngũnhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới công tác chỉ đạo và tổ chức lớp học

- Thực hiện chỉ đạo triển khai dạy học cả ngày theo hướng linh hoạt, hiệuquả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Giao quyền chủ động cho giáo viên trong việc thực hiện chương trình, nộidung và xây dựng kế hoạch dạy học.

- Tăng cường các hoạt động dự giờ và thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyênmôn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.

- Nâng cao chất lượng và đổi mới tổ chức quản lý lớp học, nghiên cứu các kếtquả của mô hình trường học mới Việt Nam, trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt, phùhp vào thực tiễn của nhà trường.

- Triển khai thí điểm Phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Tựnhiên và Xã hội, môn Khoa học ở tiểu học.

- Thực hiện công tác bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên và CBQL theo kế hoạch.Trong bồi dưỡng, tập huấn cần lưu ý:

+ Tăng cường giám sát hoạt động tự học, tự nghiên cứucủa giáo viên trong thời gian bồi dưỡng, tập huấn;

+ Đảm bảo chất lượng công tác tập huấn, trong đó nângcao chất lượng kiểm tra đánh giá sau tập huấn.

IV. Một số hoạt động khác

Sử dụng Quỹ Phúc lợi học sinh và Quỹ Giáo dục nhà trường:

- Nguồn kinh phí của hai loại quỹ này cn được giao v cho các trường tiểu học được thụ hưởng trước khi bước vào năm học mới2012-2013.

- Các trường tiểu học thực hiện sử dụng Quỹ Phúc lợi học sinh và Quỹ Giáodục nhà trường theo đúng quy định trong sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ Phúc lợi học sinh; Sổ tay hướng dn sử dụng Quỹ Giáo dục nhà trường vàcác văn bản liên quan.

V. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ vào hướng dẫn trên, các sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chỉ đạocác các phòng GDĐT, các Ban quản lý cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhiệmvụ dạy học cả ngày năm học 2013-2014.

- Báo cáo tình hình thực hiện dạy học cả ngày (FDS) theo kế hoạch định kìđầu năm(10/10/2013), cuối kì I(10/2/2014), cuối năm (10/6/2014) và theo yêu cầu của SEQAP.

- Trong quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và các nhiệm vụkhác trong phạm vi chương trình SEQAP nếu có những vấn đề vướng mắc khó khăn cn giải quyết, các sở GDĐT, các Banquản lý SEQAP cấp huyện phản ánh về Ban Quản lý SEQAP TW để xử lý và chỉ đạo kịpthời.

Nơi nhận:- Như trên (để t/h);
- TTr Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Website SEQAP;
- Lưu VT SEQAP.

PHÓ VỤ TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC
Trần Đình Thuận