BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3703/BGTVT-VT
V/v: Ch đạo các cơ quan chức năng triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 95/CĐ-TTgngày 10/01/2013 và Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tưởng Chínhphủ, Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải vàBộ Công an về việc phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vivi phạm chở hàng quá trọng tải đối với xe ô tô vận chuyn hàng hóa trên đường bộ, Bộ Giaothông vận tải đã bàn giao đủ bộ cân lưu động cho y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(sau đây gọi chung là tỉnh) trên phạm vi cả nước để triển khai công tác kiểmtra tải trọng xe. Từ ngày 01/4/2014, các địa phương trong cả nước đã đồng loạtra quân triển khai công tác kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng đim. Sau 02 ngày thực hiện, đã tiếnhành kiểm tra 1.179 xe, trong đó có 295 xe vi phạm (chiếm 18,7%). Tuy nhiên, mớichỉ có 36/63 tỉnh (đạt 58,14%) sử dụng bộ cân lưu động để kiểm soát tải trọngxe, 27/63 địa phương còn lại (chiếm tỷ lệ 41,86%) chưa làm xong thủ tục pháp lý nên đã sử dụng bộ cân xách tay dođịa phương tự trang bị.

Việc triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ côngtác kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc được nhân dân đồng tình, dư luận đánhgiá cao và được sự ủng hộ của hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên,vấn đề khiến cho dư luận còn lo ngại là nhiều địa phương chưa t chức duy trì hoạt động của trạm kiểmsoát tải trọng xe 24/24h và 7 ngày trong tuần. Đâychính là kẽ hở để chủ xe, lái xe lợi dụng vi phạm ch quá tải trọng, tiếp tục gây mất antoàn giao thông và phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trước tình hình trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnhchỉ đạo các Sở, ngành thực hiện một số giải pháp cấp bách sau:

1. Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm Kế hoạch 12593/K HPH-BGTVT-BCA, tổ chức duy trì trạmkiểm soát tải trọng xe 24/24h trong ngày và 7 ngày trong tuần; ưu tiên sử dụngkinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương và kinh phí t xử phạt vi phạm hành chính tronggiao thông đường bộ để bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của trạm kim soát tải trọng xe.

2. Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho các lực lượng:

a) Cảnh sát giao thông:

- Thực hiện tuần tra, kiểm soát không để tình trạng phương tiện vi phạm chởhàng quá trọng tải lưu thông trên đường bộ thuộc địa bàn; thực hiện hiệu lệnh dừng xe để kiểm soát và phối hợpcân trọng tải xe; lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hànhchính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo thẩm quyền; yêucầu lái xe vào bãi hạ tải và phải chịu trách nhiệm thanh toán trả chi phí dịchvụ phục vụ hạ tải, phí lưu kho, bãi theo quy định hoặc điều khin xe quay lại nơi xuất phát đ hạ tải, thông báo cho chủ xe biết đểchấp hành;

- Khi phát hiện xe đã bị thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước khôngđúng quy định thì lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe (Đăng ký, Giấy chng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệmôi trưng); yêu cầu chủ xe tự tháodỡ phần cải tạo trái quy định và đưa xe đến Trung tâm Đăng kim gần nhất để kiểm tra; giải quyết,xử lý cho phương tiện tiếp tục lưu thông khi chủ phương tiện và lái xe đã hạ tải,tự tháo dỡ phần cải tạo trái quy định và có xác nhận của Trung tâm Đăng kim về việc xe đã đảm bảo đúng hồ sơ kỹthuật theo quy định.

b) Cảnh sát 113, Cảnh sát Cơ động, Công an các huyện, thành phố, khi có yêucầu, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực kim tra trọng tải xe, phối hp giải quyết tình huống phức tạp (nếucó) và thực hiện các nhiệm vụ cụ th khác theo chỉ đạo của Giám đc Công an tỉnh.

c) Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hp với Sở Giao thông vận tải và các ngành có liên quan nắm tình hình, kiểmtra, xử lý các cơ sở có hành vi sản xuất, sửa chữa, cải tạo, lắp ráp trái phépphương tiện giao thông cơ giới đường bộ (hoàn thành và báo cáo y ban nhân dân tỉnh trước ngày30/4/2014).

3. Sở Giao thông vận tải:

a) Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về biên chế, nhân sự, đăng ký phương tiệnđể thành lập và đưa trang, thiết bị kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) lưu động đượccấp vào hoạt động trước ngày 15/4/2014;

b) Rà soát, lập danh sách các phương tiện vận tải do chủ xe tự ý cải tạo kếtcấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng quy định và gửi danh sách trên chocác lực lượng cảnh sát giao thông, các Trạm kiểm soát tải trọng xe để thực hiệnnhiệm vụ tuần tra, kim soát, xử lý vi phạm;

c) Chủ trì xây dng định mức, đơn giá thuê thiết bị, nhân công, bếnbãi phục vụ việc hạ tải đối với xe vi phạm đ trình y ban nhân dân tỉnh duyệt,làm cơ sở để chủ phương tiện vi phạm thanh toán;

d) Chỉ đạo Thanh tra giao thông thực hiện nhiệm vụ dẫn xe vào vị trí cân,trực tiếp vận hành cân trọng tải xe, xác định tình trạng và mức độ quá tải,thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đ lập biên bản xử lý; yêu cầu lái xe vào bãi hạ tải (nếu có)và giám sát việc hạ tải;

đ) Rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tải trọng,đặt biển quy định trọng tải trên các tuyến đường đ thực hiện và làm cơ sở cho việc xửlý vi phạm của lực lượng chức năng; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thống nhấtxác định địa đim Trạm kim soát tải trọng xe, bãi hạ tải và đảmbảo đầy đủ các trang thiết bị cho các Trạm kiểm soát tải trọng xe;

e) Chỉ đạo Trung tâm đăng kim phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn không cấp giấy chứngnhận kim định an toàn kỹ thuật chocác phương tiện vận tải tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe saiquy định; phối hp với các Trung tâm đăng kim phương tiện cơ giới đường bộ đã cấpGiấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường cho phương tiện vi phạmvà đề nghị kiểm tra, xử lý theo quy định; cử cán bộ xuống hiện trường phối hp vi Trạm kim soát tải trọng xe đ kim tra, xác định lỗi vi phạm khi có yêu cầu; kiểm tra cácphương tiện vi phạm, xác nhận phương tiện đã tháo dỡ phần cải tạo đảm bảo đúngquy định và có văn bản thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông để giải quyếtcho phương tiện tiếp tục tham gia giao thông.

4. Thực hiện chế độ báo cáo như sau:

a) Các Trạm kiểm tra tải trọng hàng ngày báo cáo kết quả thực hiện về SởGiao thông vận tải và Công an tỉnh.

b) Công an tnh tổng hp kết quả hàng tuần báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Cảnhsát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chínhvề trật tự xã hội tng hp kết quả thực hiện của tháng vàongày 20 hàng tháng báo cáo về Bộ Công an và y ban An toàn giao thông Quốc gia.

c) Sở Giao thông vận tải tổng hp kết quả hàng tuần báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Tng cụcĐường bộ Việt Nam; Tng cục Đường bộ Việt Nam tng hp kết quả thực hiện của tháng vào ngày 20 hàng tháng báo cáovề Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Antoàn giao thông Quốc gia.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạoquyết liệt, kịp thi biu dương, khen thưởng cũng như phêbình, kỷ luật tổ chức, cá nhân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm người đứng đầucác Sở, ngành liên quan trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ,
- Tổng cục ĐBVN;
- Tổng cục CSQLHC về TTXH;
- Các Vụ: TCCB, VT, PC, ATGT, KHCN;
- Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở GTVT;
- Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, V.tải (Phong 5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng