BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3751/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất mặt hàng tham dự triển lãm

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp vận Liên kết Thương mại
(Địa chỉ: Số 1D ngõ 165/8 Tập thể Văn Công Quân Đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 120/TL-MDP ngày22 tháng 4 năm 2013 của Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp vận Liên kết Thương mại vềviệc tạm nhập tái xuất thiết bị y tế để tham dự triển lãm, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Dịch vụ vàTiếp vận Liên kết Thương mại được tạm nhập tái xuất các thiết bị y tế tham dựtriển lãm theo thỏa thuận với Công ty Sonoscape Co., Ltd. Chi tiết mặt hàng nhưdanh mục đính kèm.

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng:cảng Hải Phòng, Sân bay Nội Bài.

3. Trong thời gian tạm nhập, trườnghợp sử dụng, vận hành thiết bị vì mục đích y tế, Công ty phải được sự đồng ýcủa Bộ Y tế.

4. Trường hợp nhập khẩu thiết bịvào Việt Nam, không tái xuất thì phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và phải thựchiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định hiện hành.

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến30 tháng 9 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

DANH MỤC

HÀNGXIN TẠM NHẬP TÁI XUẤT
(Kèm theo công văn số 3751/BCT-XNK ngày 03 tháng 5 năm 2013)

Số TT

Miêu tả hàng hóa

Model

Số lượng (Bộ)

Xuất xứ

1

Máy siêu âm màu S20 with L752,2P1, 6V3 probes

S20

1

Trung Quốc

2

Máy siêu âm màu SSI-4000 with L741,VC6,BCC9-5 probes,BCC9-5 Biopsy guide

SSI-4000

1

Trung Quốc

3

Máy siêu âm màu S11 with C344 probes

S11

1

Trung Quốc

4

Máy siêu âm màu S8 with L743,5P1,C362 probes

S8

1

Trung Quốc

5

Máy siêu âm đen trắng A6 with C351,6V4 probes.

A6

1

Trung Quốc

6

Máy điện tâm đồ IE3, 3 kênh

IE3

1

Trung Quốc

7

Máy điện tâm đồ IE6, 6 kênh

IE6

1

Trung Quốc

8

Máy điện tâm đồ IE12, 12 kênh

IE12

1

Trung Quốc

9

Xe đẩy HDT-330 cho máy nội soi

HDT-330

1

Trung Quốc

10

Màn hình LM919S cho máy nội soi

LM919S

1

Trung Quốc

11

Nguồn ánh sáng lạnh HDL-320 cho máy nội soi

HDL-320

1

Trung Quốc

12

Ống soi ruột EC-330T dùng cho máy nội soi

EC-330T

1

Trung Quốc

13

Ống soi dạ dày Gastroscope EG-330 dùng cho máy nội soi

EG-330

1

Trung Quốc

14

Bộ xử lý hình ảnh HD-320 cho máy nội soi

HD-320

1

Trung Quốc