BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3760/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cácsở giáo dục và đào tạo

Theo thông báo số 391/DP-DT ngày 06 tháng 5 năm2011 của Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh taychân miệng thì tình hình bệnh tay chân miệng trong 4 tháng đầu năm 2011 đang cóchiều hướng gia tăng ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai vàBến Tre. Số mắc tích lũy từ đầu năm đến nay là 3.197 trường hợp, trong đó có 09trường hợp tử vong. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung ởnhóm trẻ dưới 3 tuổi đang đi học tại các nhà trẻ, mẫu giáo. Bệnh lây theo đườngtiếp xúc với đồ chơi bị nhiễm bệnh, ăn uống không đảm bảo vệ sinh, tiếp xúc vớimôi trường lớp học không sạch sẽ. Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệngkhông lây lan trong các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạoyêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triển khai các nội dung công việc sau:

1. Tăng cường truyền thông giáo dục cho trẻ em, họcsinh thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân như: vệ sinh răng miệng, rửa taysạch sẽ trước khi ăn, sau khi chơi chung đồ chơi; đảm bảo vệ sinh an toàn thựcphẩm. Đặc biệt chú ý xử lý phân, chất thải trong trường học để tránh lây lanmầm bệnh.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thầy giáo,cô giáo và cha mẹ học sinh kiến thức về các biện pháp phòng, chống bệnh taychân miệng. Đồng thời phải theo dõi trẻ hàng ngày, đặc biệt khi trẻ đến lớp,phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện sốt, loét miệng, phỏng nước để thôngbáo cho gia đình và cơ quan y tế xử lý kịp thời.

3. Đối với trẻ mắc bệnh tiến hành cách ly y tế tạinhà và tại các cơ sở y tế ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh và chỉ đến lớpkhi hết các triệu chứng của bệnh. Khi có từ 2 trẻ trong một lớp trở lên bị mắcbệnh trong vòng 7 ngày cần phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và đềxuất phương án cho lớp nghỉ học 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùngđể phòng tránh lây lan mầm bệnh.

4. Vệ sinh dụng cụ học tập, đồ chơi, nhà vệ sinhhàng ngày bằng nước xả phòng và lau bằng dung dịch Chloramin B 2%. Các dụng cụăn uống như bát, đũa, cốc cần phải được ngâm, tráng nước sôi trước khi sử dụng.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục vàđào tạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục vàĐào tạo khi xuất hiện dịch xảy ra tại cơ sở theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh,sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0438680367. E-mail: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để phối hợp);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để phối hợp);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Vụ: GDĐH, GDCN, GDTrH, GDTH, GDMN (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý