BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 38/BXD-HĐXD
V/v: Thiết kế điều chỉnh Gói thầu 5 Thay thế cầu qua sông và đường công vụ sông Tô Lich, Lừ, Sét

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận Tờ trình số 06/TĐ-QL ngày 05/01/2009 vàvăn bản số 114/TĐ-BQL ngày 12/02/2009 của Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nộiđề nghị hướng dẫn việc thực hiện thiết kế thi công điều chỉnh gói thầu số 5 –Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội giai đoạn II. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình thoátnước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội giai đoạn II đã được Bộ Xâydựng thẩm định tại Văn bản số 664/BXD-KSTK ngày 18/4/2006, UBND thành phố đãphê duyệt tại các Quyết định số 4315/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 và số 2304/QĐ-UBNDngày 12/6/2008.

2.Nội dung thiết kế điều chỉnh, bổ sung của gói thầu 5, theobáo cáo của Ban quản lý dự án thoát nước gồm:

- Bổ sung cầu L1 nằm ở hạ lưu sông Lừ theo Quyết định 2304/QĐ-UBND ngày 12/06/2008 của UBND TP Hà Nội. Bổ sung thiết kế vườn hoa,cây xanh tại một số khu vực đất trống trong phạm vi chỉ giới đường, bổ sungrãnh thu nước các nhà dân dọc các tuyến đường ven sông.

- Điều chỉnh thiết kế kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn mớiban hành:

Trong thiết kế cơ sở, thiết kế áo đường theo tiêu chuẩn22TCN 211-93. Hiện nay, tiêu chuẩn này được thay thế bằng tiêu chuẩn 22TCN211-06, vì vậy kết cấu mặt đường được tư vấn thiết kế kiểm tính lại và đề xuấtđiều chỉnh cho phù hợp (kết cấu mặt đường theo tiêu chuẩn cũ 22TCN 211-93 Eyc=1530daN/cm2; theo tiêu chuẩn 22TCN 211-06 Eyc=155 Mpa); Quy phạm kỹ thuậtthiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị 20TCN 104-83 được thay thế bởiĐường đô thị - yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007; tiêu chuẩn thiết kế cầu22TCN18-79 được thay thế bởi 22TCN272-05 tư vấn thiết kế đã điều chỉnh một sốthông số thiết kế như Rmin đường cong nằm, V thiết kế của các tuyến đường.

- Điều chỉnh thiết kế theo điều kiện địa hình, địa chất đượckhảo sát ở bước thiết kế bản vẽ thi công (xử lý nền đất yếu cho một số đoạnđường); Điều chỉnh theo điều kiện thực tế thi công khu vực xây dựng như thaythế biện pháp đóng (hay ép) cọc BTCT bằng việc sử dụng cọc khoan nhồi để đảmbảo an toàn cho các công trình liền kề tại một số vị trí thi công gần các tòanhà cao tầng, nằm trong khu vực nội đô.

- Quy hoạch xây dựng mới có điều chỉnh về kích thước, mặtcắt ngang và cao độ của một số cầu:

+ Cầu L5 (cầu Phương Liệt) bắc qua sông Lừ nằm trên đườngvành đai 2. Quy mô cầu trong thiết kế cơ sở phù hợp với hiện trạng mặt cắtngang đường Trường Chinh và khẩu độ đảm bảo thoát nước của sông Lừ (chiều rộngcầu 21m, chiều dài cầu 34.5m). Ngày 21/12/2007, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nộiđã điều chỉnh mặt cắt ngang cầu rộng 53.5m gồm 04 làn. Trong giai đoạn thựchiện dự án thoát nước Hà Nội - dự án II đã điều chỉnh thiết kế phù hợp quyhoạch điều chỉnh trên và sẽ thi công trước 2 làn giữa cầu với mặt cắt rộng 26,5m;chiều dài cầu là 36m.

+ Do cao độ đỉnh cầu thay đổi theo quy hoạch điều chỉnh, đểđảm bảo tĩnh không các cầu L5, S3… thiết kế đã giảm chiều cao dầm, sử dụng dầmbản dự ứng lực thay thế cho dầm BTCT dự ứng lực và BTCT thường.

- Hạ ngầm các đường dây trên không dọc tuyến đường theo Chỉthị số 08/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vềtăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình đường dây đi nổitrên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các điều chỉnh trên không làm thay đổi lớn về quy mô, tínhchất các hạng mục công trình, theo báo cáo của Ban quản lý dự án thoát nước làkhông tăng giá trị gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định 2304/QĐ-UBND ngày12/06/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung điều chỉnh thiết kế trên phù hợp với quy địnhtại mục 8, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình. Hồ sơ thiết kế điều chỉnh sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng hiệnhành của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế tại khu vực xây dựng đã được Banquản lý dự án thoát nước Hà Nội kiểm tra đảm bảo yêu cầu của gói thầu.

4. Một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện :

- Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố HàNội là Dự án quan trọng của Thủ đô, tác động đến điều kiện sinh hoạt của ngườidân, thiết kế công trình phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch tổng thể thoát nướcđược duyệt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả thoát nước, cải thiện môi trườngvà cảnh quan đô thị, tại văn bản thẩm định thiết kế cơ sở số 664/BXD-KSTK ngày18/4/2006 của Bộ Xây dựng đã yêu cầu Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế nghiên cứubổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế. Bộ Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án thoátnước Hà Nội rà soát các yêu cầu bổ sung tại văn bản trên để điều chỉnh thiết kếtrong giai đoạn thực hiện các bước thiết kế tiếp theo, tổng hợp báo cáo Bộ Xâydựng những nội dung điều chỉnh.

- Liên quan đến gói thầu số 5 – Thay thế cầu qua sông vàđường công vụ dọc sông Tô Lịch, Lừ, Sét:

Do hiện nay thành phố Hà Nội đang tiến hành thiết kế cáctuyến thu gom nước thải và nhà máy xử lý nước thải tập trung vì vậy cần phảiphối hợp nghiên cứu giải pháp đặt cống bao thu gom nước thải dọc các sông để dựtrù vị trí tuyến cống bao nước thải sau này, báo cáo cấp có thẩm quyền chấpthuận những nội dung bổ sung, điều chỉnh thiết kế của gói thầu CP5 và vấn đề dựkiến tuyến cống bao thu gom nước thải; Kiểm tra cao độ các cầu đảm bảo đấu nốivới các tuyến đường liên quan phù hợp với quy hoạch xây dựng trong khu vực; Lậpbản vẽ tổng hợp đường dây, đường ống đảm bảo khoảng cách giữa các công trìnhngầm làm cơ sở quản lý duy tu bão dưỡng sau này. Trong quá trình thi công cầntheo dõi điều kiện địa chất công trình để có biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo antoàn công trình và các công trình lân cận.

Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội căn cứ ý kiến trên đâyđể tiến hành điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình và thực hiện cácbước tiếp theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng côngtrình.

Nơi nhận:
- Như trên
- T.T Cao Lại Quang (để b/c)
- UBNDTP Hà Nội
- Sở Xây dựng Hà Nội
- Lưu: VP,HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện