Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3800/TCHQ-KTTT
NGÀY 30 THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Ngày 23/8/2001, Bộ Tàichính có Công văn số 8031 TC/TCT trả lời Công văn số 108/GĐ-VLX ngày 10/8/2001của Công ty XNK với Lào về việc xác định mã số đối với mặt hàng: Máy lọc nướcđa chức năng. Cục Kiểm tra Thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Máy lọc nước dùng điện, công suất lọc đến 500lit/h thuộc mãsố 84212110, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm). Trườnghợp nhập khẩu máy đa chức năng thì phân loại mã số theo máy chính.

Cục Kiểm tra Thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan yêu cầu cụcHải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra hồ sơ gốc, đối chiếu hàng thực nhập khẩu,nếu xác định chức năng chính của máy là lọc nước như kết quả giám định tạichứng thư số 2C190320Z ngày 30/7/2001 của DAVICONTROL thì phân loại vào mã số84212110.

Cục Kiểm tra Thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo CụcHải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.