Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 3828/LĐTBXH-PCTNXH NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 2002
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆNẠN MẠI DÂM

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 7/10/2002, Chínhphủ ban hành Công văn số 1222/CP-VX về việc tăng cường công tác phòng chống tệnạn mại dâm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện cácnhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan đánh giá,kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 151/2000/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 27/8/2001 của Văn phòngChính phủ.

Việc kiểm điểm, đánh giá cần tập trung vào các nội dung:công tác chỉ đạo, cụ thể hoá Chương trình hành động của Chính phủ thành chươngtrình, kế hoạch của địa phương; công tác phối hợp liên ngành; kết quả thực hiệncủa từng nhiệm vụ, tồn tại và nguyên nhân; đánh giá tình hình tệ nạn mại dâmhiện nay so với năm 2000 trở về trước…

Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá hoạt động gần 2 năm qua, cácngành đề xuất giải pháp, điều chỉnh chương trình, kế hoạch (nếu cần) để tăngcường các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm, các biện pháp khắc phục tồntại, khó khăn theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 1222/CP-VX nhằm trướcmắt hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2001-2003 (giai đoạn I của Chương trình hànhđộng phòng chống mại dâm 2001-2005).

Căn cứ vào tình hình cụ thể, có kế hoạch chỉ đạo các ngànhxây dựng đề án về thực hiện nhiệm vụ phòng chống tệ nạn mại dâm tại địa phương.

2. Để tạo ra chuyển biến rõ rệt về phòng chống tệ nạn mạidâm ngay từ cuối năm 2002, ngành Côngan, Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Văn hoá - Thông tin, Bộ đội biênphòng và các ngành có liên quan tiến hành các đợt cao điểm:

- Triệt phá ổ nhóm tệ nạn mại dâm hoạt động trá hình trongcác cơ sở kinh doanh dịch vụ, hoạt động văn hoá, các đường dây buôn bán phụ nữvà trẻ em; thu gom gái mại dâm ở các địa bàn công cộng và giao cho chính quyền,công an xã phường quản lý địa bàn; xử lý nghiêm khắc, kịp thời bọn chủ chứa,bảo kê, môi giới. Đối với người mua dâm, nhất là người mua dâm là cán bộ côngnhân viên chức, ngoài phạt tiền cần thực hiện các biện pháp kỷ luật, giáo dụctheo quy định.

- Nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp chấn chỉnhhoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hoạt động văn hoá để phòng chống tệnạn mại dâm trá hình. Kiện toàn lại tổ chức và chấn chỉnh hoạt động của các Độikiểm tra, thanh tra liên ngành 814, tổ chức rút kinh nghiệm để tăng cường hoạtđộng và hiệu quả thanh tra, kiểm tra, làm vô hiệu các thủ đoạn lừa dối, chedấu, trá hình tổ chức hoạt động mại dâm. Xử lý nghiêm khắc (đình chỉ, tước giấyphép kinh doanh…) những cơ sở đã được nhắc nhở, cảnh cáo, phạt tiền nhưng vẫntái phạm. Sử dụng tiền phạt theo đúng quy định của Thông tư số 29/TTLT hướngdẫn thực hiện Nghị định 88/CP .

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên cácphương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền chiều sâu cho các Đoàn viên,hội viên của các tổ chức kinh tế - xã hội, học sinh sinh viên trong các nhàtrường, nhất là các đối tượng có nguy cơ vi phạm tệ nạn mại dâm.

Các hoạt động nói trên cần tiến hành thường xuyên, liên tụcvà định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm.

3. Giao cho các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất kế hoạchnâng cao năng lực, củng cố tổ chức cán bộ phòng chống tệ nạn mại dâm của địaphương phù hợp yêu cầu phòng chống tệ nạn xã hội hiện nay. Tổng kết và pháttriển các mô hình phòng chống tệ nạn mại dâm có hiệu quả. Thực hiện các biệnpháp phối hợp Chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm với chương trình phòngchống tội phạm, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS để ngăn chặn, làm giảm tỷ lệ tìnhhình gái mại dâm nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS.

4. Chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợpvới ngành Công an tăng cường lập hồ sơ đưa gái mại dâm vào Cơ sở chữa bệnh vàgiáo dục tại xã phường, thị trấn theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác giáo dục, chữa trị gáimại dâm, nghiên cứu và tiến hành các biện pháp làm giảm tỷ lệ gái mại dâm táiphạm; xây dựng cơ chế lồng ghép có hiệu quả với các Chương trình xoá đói giảmnghèo, dạy nghề, tạo việc làm, định canh, định cư… Phối hợp chặt chẽ với giađình, đoàn thể trong việc quản lý, kèm cặp, giúp đỡ đối tượng hoàn lương tạicộng đồng.

5. Tăng cường kinh phí phòng chống tệ nạn mại dâm, phân bổhợp lý cho các ngành theo yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cánbộ cho cơ sở chữa bệnh để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, chữa trị, tổchức lao động đủ điều kiện cho người mại dâm sau khi ở cơ sở chữa bệnh trở vềtạo lập cuộc sống, hội nhập cộng đồng được ngay để giảm tỷ lệ tái phạm.

6. Tập trung chuyển hoá địa bàn, mở rộng công tác xây dựng xãphường lành mạnh không có tệ nạn xã hội kết hợp với phong trào "Toàn dân đoànkết xây dựng đời sồng văn hoá". Duy trì các xã phường đã được xây dựng, khôngđể tệ nạn mại dâm tái trở lại.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan Thường trực phòng chốngtệ nạn mại dâm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu choUBND và Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm các tỉnh, thànhphố trong việc chỉ đạo tăng cường các hoạt động công tác phòng chống tệ nạn mạidâm, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện có hiệu quảcác hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện,thường xuyên thông tin, báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổnghợp báo cáo Chính phủ.