TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3833/HQHP-GSQL
V/v: Giải quyết thủ tục thông quan xe ôtô đầu kéo không xác định được số động cơ

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Quá trình thực hiện thủ tục hảiquan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng phát sinh vướng mắc về việc nhập khẩu xe ôtôđầu kéo đã qua sử dụng không xác định được số động cơ, Cục Hải quan TP. HảiPhòng báo cáo như sau:

Công ty CP thương mại Hoàng Đại làmthủ tục nhập khẩu 05 xe ô tô đầu kéo theo tờ khai hải quan số 5776/NKD01 ngày02/05/2012 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVII. Chi cục đã làm thủ tụcthông quan và ký xác nhận tờ khai nguồn gốc cho 03 chiếc xe có đủ số khung, sốmáy. Riêng 02 chiếc còn lại do số máy bị mờ nên cơ quan Đăng kiểm đã trưng cầuViện khoa học hình sự giám định số máy.

Theo kết quả giám định tại công vănsố 82/C54 (GĐ-P2) ngày 28/05/2012 của Viện khoa học hình sự Tổng cục cảnh sátPCTP thì tình trạng số động cơ của 02 chiếc xe trên như sau:

1. Xe ôtô đầu kéo nhãn hiệuFREIGHTLINER có số khung hiện tại 1FUJA6CK67LZ29547:

+ Bề mặt kim loại nơi đóng số độngcơ hiện tại bị ôxy hóa làm mờ một số ký tự của hàng số không đọc được, tại đâykhông phát hiện có dấu vết đục sửa, mài xóa.

+ Tái hiện lại thêm được một số kýtự nguyên thủy của xe ô tô do nhà sản xuất đóng là 6067HV6E06R…1599.

+ Số động cơ nguyên thủy của xe donhà sản xuất đóng là: 6067HV6E06R…1599.

+ Tại vị trí dấu ba chấm (…) còn cóký tự nữa nhưng không hiện lên rõ.

2. Xe ôtô đầu kéo nhãn hiệuFREIGHTLINER có số khung hiện tại 1FUJA6CK67LZ29550:

+ Bề mặt kim loại nơi đóng số độngcơ hiện tại bị ôxy hóa làm mờ một số ký tự của hàng số không đọc được, tại đâykhông phát hiện có dấu vết đục sửa, mài xóa.

+ Tái hiện lại thêm được một số kýtự nguyên thủy của xe ô tô do nhà sản xuất đóng là 6067HV6E06R…17838.

+ Số động cơ nguyên thủy của xe donhà sản xuất đóng là: 6067HV6E…17838.

+ Tại vị trí dấu ba chấm (…) còn cóký tự nữa nhưng không hiện lên rõ.

Theo hướng dẫn tại công văn số 1135/TCHQ-GSQL ngày 09/03/2012 của Tổng cục Hải quan về xe ôtô đã qua sử dụngnhập khẩu có số máy bị mờ, không đọc được như sau: Bộ công an (Tổng cục II) cócông văn số 285/C61 -C67 ngày 03/02/2012 nếu rõ:“chiếc xe ôtô nêu trên có sốmáy bị ôxy hóa, bong tróc, làm mất hết các ký tự của hàng số, Viện khoa họchình sự đã có kết luận giám định không tìm được số máy nguyên thủy của xe làđối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 04/2006/TT-BTM ” và đề nghị Tổngcục Hải quan “không cho phép nhập khẩu đối với các xe có số máy, số khung bị mờmà cơ quan khoa học hình sự kết luận giám định không tìm được hoặc không đúngsố khung, số máy nguyên thủy của nhà sản xuất”.

Tuy nhiên, trường hợp 02 xe ô tôđầu kéo ở trên chỉ bị mờ một số ký tự của hàng số máy (các ký tự đầu và cuốicủa dãy số vẫn xác định được và không phát hiện có dấu vết đục sửa, mài xóa) vàkhông giống như trường hợp Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn chỉ đạo tại công vănsố 1135/TCHQ-GSQL .

Căn cứ Danh mục hàng hóa cấm nhậpkhẩu tại Mục II Phụ lục 01 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chínhphủ quy định ô tô các loại đã qua sử dụng: “đã thay đổi kết cấu chuyển đổi côngnăng so với thiết kế ban đầu;bị đục sửa số khung số máy” là mặthàng cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, 02 chiếc xe ôtô đầu kéo chỉ bị mờ một số ký tựcủa hàng số máy (các ký tự đầu và cuối của dãy số vẫn xác định được và khôngphát hiện có dấu vết đục sửa, mài xóa).

Để có cơ sở giải quyết thủ tụcthông quan cho doanh nghiệp, Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo và đề nghị Tổngcục Hải quan hướng dẫn đối với trường hợp nêu trên (02 chiếc xe đầu kéo nêutrên có được giải quyết thông quan và xác nhận tờ khai nguồn gốc hay không?).

(xin gửi kèm Giấy chứng nhậnchất lượng, kết quả giám định bản photocopy)

Vậy Cục Hải quan TP. Hải Phòng báocáo và mong sớm nhận được hướng dẫn của Tổng cục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Hội