Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3854 TCT/AC
NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM
VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của mộtsố Cục thuế, gần đây đã phát hiện nhiều trường hợp liên 2 hoá đơn GTGT của cáccông ty bán thẻ điện thoại di động, bán lẻ vàng.... bị cạo sửa để ghi tiềnhàng, tiền thuế GTGT với số lượng lớn, làm hoá đơn đầu vào cho một số doanhnghiệp. Để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Cơ quan Thuế cần phối hợp với cơ quan Công an (bộ phận kỹthuật hình sự) để giám định về dấu, chữ viết, dấu hiệu cạo sửa, tẩy xoá trênhoá đơn để có căn cứ xử lý vi phạm theo đúng pháp luật.

2. Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập hoá đơn (hoáđơn đầu ra): Nếu phát hiện trường hợp lập hoá đơn sai lệch giữa các liên hoáđơn, cơ quan Thuế phải lập biên bản ghi nhận nội dung sai lệch giữa các liênhoá đơn, quy rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm. Trường hợplập hoá đơn sai lệch giữa các liên hoá đơn, nếu liên 2 hoá đơn không bị tẩyxoá, cạo sửa, doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập hoá đơn sẽ bị xử lý vi phạm quyđịnh về quản lý, sử dụng hoá đơn theo quy định hiện hành.

3. Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận hoá đơn (hoáđơn đầu vào): Nếu phát hiện hoá đơn đầu vào bị cạo sửa, tẩy xoá để viết lại nộidung và đưa vào hạch toán, kê khai thuế, cơ quan Thuế phải lập biên bản ghi rõthực trạng của các số hoá đơn bị cạo xoá, tẩy sửa; quy rõ trách nhiệm của doanhnghiệp, hộ kinh doanh vi phạm và lập thủ tục thu hồi hoá đơn theo quy định. Cơquan Thuế thực hiện việc xác minh hoá đơn, xác định nội dung liên 1 của hoá đơnvà xử lý vi phạm theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cóhoá đơn đầu vào bị cạo xoá, tẩy sửa.

4. Theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính: Thẻ điện thoại, thẻ Internet... là loại hoá đơn tựin. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtiến hành kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp có các loại thẻ in sẵn mệnh giáđăng ký sử dụng theo quy định hiện hành đối với hoá đơn tự in. Cục Thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc quản lý đối với các loạithẻ này và xử lý kịp thời các đơn vị có vi phạm.