Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3873/TCT-NV6 NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC XÉT MIỄN, GIẢM THUẾCHO CƠ SỞ SẢN XUẤT
MỚI THÀNH LẬP

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số12832 CT/NV ngày 27/8/2002 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc vướng mắc khixét miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH thương mại Phúc Thịnh được thành lậptrên cơ sở đi thuê nhà xưởng, tài sản cố định, máy móc thiết bị và tài sản đithuê chiếm trên 90% trong tổng số tài sản thì Công ty không thuộc đối tượngđược xét miễn, giảm thuế theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập. Trường hợpCông ty có đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuấtkinh doanh thì được xét miễn, giảm thuế theo diện đầu tư mở rộng quy định tạiđiểm 3, Mục I, Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủvà Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.