BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 3897/BYT-BM-TE
v/v xác minh và báo cáo thông tin trường hợp thai nhi chết lưu tại BVĐK huyện Ý Yên, Nam Định.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

Báo điện tử dantri.com.vn ngày 07/7/2017 có đăng bài “Thai nhi chết lưu không rõ nguyên nhân sau khi lên phòng mổ đẻ”, phản ánh về trường hợp tử vong thai nhi con của sản phụ Phạm Thị Nhâm, đến sinh con tại bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ngày 16/6/2017 (Xin gửi kèm theo nội dung Báo đăng).

Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ về trường hợp tử vong thai nhi con sản phụ Phạm Thị Nhâm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế:

1. Kiểm tra ngay sự việc nêu trên và xử lý các sai phạm (nếu có) của bệnh viện đa khoa Ý Yên theo đúng quy định hiện hành.

2. Yêu cầu Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên và các đơn vị liên quan gặp gỡ, chia sẻ động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông.

3. Khẩn trương họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên đối với trường hợp của sản phụ Nhâm. Sau khi có kết quả họp Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh, đề nghị Sở Y tế gặp gỡ, giải thích và thông báo kết quả cuộc họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh tới gia đình sản phụ.

4. Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn tỉnh, đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, diễn biến ca đẻ và quy trình chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đa khoa Ý Yên đối với trường hợp sản phụ Phạm Thị Nhâm về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) theo địa chỉ: [email protected], trước 12h00 ngày 14/7/2017, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

5. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ khoa, nhi khoa và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện theo Hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 09/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về trực đường dây nóng; Tăng cường chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

6. Chỉ đạo các cơ sở y tế các cơ sở có đỡ đẻ, các cơ sở có triển khai phẫu thuật lấy thai nghiêm túc thực hiện công văn số 3614/BYT-BM-TE ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế về việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai.

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- TT. Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Cục QLKCB (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Vụ Truyền Thông TĐKT (để biết);
- Bệnh viện Phụ Sản TW (để phối hợp);
- TT. CSSKSS Nam Định (để biết);
-
L­ưu VT, BM-TE (DHN 10).

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM
Nguyễn Đức Vinh

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán đất vườn liền kề ? Thủ tục bán đất quy hoạch tại khu đô thị ?