công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 39 TCT/AC NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2002
VỀ VIỆC XỬ LÝ TỔN THẤT HOÁ ĐƠN

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số1122 CTBT/AC ngày 20/12/2001 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc xử phạt viphạm hành chính do làm mất hoá đơn: Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3, Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quyđịnh: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đềdo cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy định củavăn bản ban hành sau."

Như vậy, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trườnghợp làm mất hoá đơn sẽ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính.