Công văn

CÔNG VĂN

CỦABỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3902/TCQH-KTTT
NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ
THEO THÔNG TƯ 08/2002/TT-BTC

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua xem xét báo cáo của Hải quan địa phương và khiếu nại củamột số doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc trong việc xem xét hợp đồng hợp lệtheo quy định tại Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính.Để việc áp giá tính thuế được thực hiện thống nhất đúng quy định, trên cơ sởCông văn số 2496 TCT/NV3 ngày 08/7/2003 của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính, Tổngcục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với điềukhoản thanh toán 100% giá trị lô hàng nhập khẩu được thực hiện qua ngân hàng.

Các trường hợp thanhtoán theo các phương thức: L/C, TTR, TT, DA, DP, nếu không ghi cụ thể trên hợpđồng "Thanh toán 100% trị giá lô hàng" qua ngân hàng nhưng có đủ các điều kiệnsau thì được chấp nhận đã đủ điều kiện về điều khoản thanh toán 100% trị giá lôhàng cụ thể như sau:

- Nếu thanh toán trướckhi nhận hàng thì chứng từ thanh toán cho lô hàng đó được tập hợp kèm theo tờkhai hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá để chứng minh với cơ quan Hảiquan là doanh nghiệp đã thực thanh toán 100% trị giá lô hàng qua ngân hàng. Hảiquan nơi làm thủ tục nếu xác định đúng là chứng từ thanh toán cho lô hàng đóthì chấp nhận.

- Nếu thanh toán sau khinhận hàng thì trên hợp đồng phải thể hiện rõ thời hạn thanh toán và doangnghiệp phải cam kết với cơ quan Hải quan khi thanh toán sẽ nộp bổ sung chứng từthanh toán để chứng minh đã thực thanh toán 100% trị giá lô hàng quan ngân hàng.Chứng từ thanh toán phải phù hợp với thời hạn thanh toán, phương thức thanhtoán ghi trên hợp đồng.

2. Các đối tượng khôngđược chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng đãđược quy định cụ thể tại Công văn số 2959/TCQH-KTTT ngày 24/6/2003 của Tổng cụcHải quan.

3. Các điều kiện khácthực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 củaBộ Tài chính.

4. Công văn này thay thếCông văn số 5501/TCHQ-KTTT ngày 08/11/2002; Công văn số 1677/TCQH-KTTT ngày17/4/2003 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thôngbáo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thực hiện.