Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3907 TCT/NV7 NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU TIỀNSỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Sở Địa chính tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số 892/CV-ĐC ngày 07/8/2001 của Sở Địa chính tỉnh Quảng Trị về thu tiền sử dụngđất (SDĐ); Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành từ ngày15/10/1993, theo đó hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở phải nộp tiềnSDĐ; Các trường hợp người đang sử dụng đất ở tại đô thị mà chưa có giấy tờ hợplệ về đất, thì khi hợp pháp hoá quyền SDĐ phải nộp tiền SDĐ theo các mốc thờigian cụ thể:

- Sử dụng đất ở ổn định trước ngày 18/12/1980 không phải nộptiền SDĐ;

- Sử dụng đất ở từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993nộp 20% tiền SDĐ;

- Sử dụng đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 nộp 100% tiềnSDĐ.

Theo quy định trên đây, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nướcgiao đất ở, được phép hợp pháp hoá quyền SDĐ ở, từ ngày 15/10/1993 trở lại đây,nếu chưa nộp tiền SDĐ thì chưa được coi là hoàn thành nghĩa vụ tài chính đểđược cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ.

2. Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủvề thu tiền SDĐ có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; Vì vậy, hộ giađình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, được phép chuyển mục đích sử dụng đất,hợp pháp hoá quyền sử dụng đất ở và mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước kể từ ngàyNghị định này có hiệu lực thi hành đều phải thực hiện mức thu tiền SDĐ theo quyđịnh của Nghị định. Các trường hợp người sử dụng đất được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền giao đất ở, hợp pháp hoá quyền sử dụng đất ở... trước ngày Nghị địnhsố 38/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, đã được thông báo nộp tiền SDĐ, nhưngngười sử dụng đất chưa nộp tiền, nộp tiền chưa đủ thì nay được thực hiện theomức thu tiền SDĐ của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP .

3. Luật đất đai không có quy định loại đất vườn; Trường hợpdiện tích đất vườn đang kê khai nộp thuế nhà đất thì được coi là đất ở, đấtvườn đang kê khai và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp được coi là đất nôngnghiệp. Trên cơ sở đó nếu đất vườn của hộ gia đình được xác định là đất sảnxuất nông nghiệp thì không thuộc diện phải nộp tiền SDĐ; Khi hộ gia đình, cánhân đang sử dụng đất vườn (thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp) đượccơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích thành đất ở thì phảinộp tiền SDĐ quy định tại điểm 2, mục II, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP .

Đề nghị Sở Địa chính tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngànhchức năng của địa phương (Cục thuế, SởTài chính - Vật giá) để thực hiện chính sách thu tiền SDĐ theo đúng quy địnhcủa pháp luật.