BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3923/TCHQ-GSQL
V/v: làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2000

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố

Sau một thời gian thực hiện côngvăn 2920/TCHQ-GSQL ngày 27.6.2000 về việc làm thủ tục hải quan ngoài giờ hànhchính và các ngày nghỉ, Tổng cục Hải quan đã nhận được ý kiến phản ánh của CụcHải quan một số tỉnh, thành phố nêu ra các vướng mắc khi thực hiện văn bảntrên; Để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hiểu rõ hơn và thực hiện thống nhất,Tổng cục Hải quan giải thích thêm một số điểm như sau:

1/ Về điểm 2 - công văn2920/TCHQ-GSQL :

1.1. Tại khoản 2.1 quy định:“Công việc tiếp nhận hồ sơ để đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu thực hiện theo chếđộ 48 giờ/tuần (trừ ngày chủ nhật)”, cần phải hiểu là:

- Việc tiếp nhận hồ sơ đăng kýtờ khai hàng nhập khẩu, Hải quan phải đảm bảo cán bộ, nhân viên có mặt (trực)tại nơi làm thủ tục để phục vụ Doanh nghiệp đủ 48 giờ/tuần (tùy theo khối lượngcông việc do Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tờ khai vào ngày Thứ 7 hoặc ngàynghỉ lễ, nghỉ tết). Nhưng vẫn phải đảm bảo công chức viên chức cộng số giờ làmviệc trong tuần không được quá 40 giờ/tuần theo quy định; Như vậy có nghĩa làbố trí làm ca, kíp và được bố trí nghỉ bù trước hoặc sau ngày trực; trả tiềncông làm ngoài giờ theo quy định. Trường hợp làm theo ca, kíp, bố trí nghỉ bù,trả tiền công làm ngoài giờ theo quy định không giải quyết được thì có báo cáoTổng cục để xem xét tăng biên chế.

- Quy định: ... (chỉ trừ ngàychủ nhật), được hiểu là kể cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết.

1.2. Tại khoản 2.2 quy định:“Công việc kiểm hoá, tính thuế ... được làm ngoài giờ hành chính nhưng chỉ đượckéo dài tối đa đến 22 giờ cùng ngày”, cần phải hiểu là:

- Chỉ những công việc thuộc quytrình nghiệp vụ đang làm dang dở, không giải quyết xong trong giờ hành chính,thì mới chuyển sang làm ngoài giờ hành chính và chỉ kéo dài tối đa đến 22 giờtrong ngày.

- Đối với hàng xuất khẩu đã cóquy định tại điểm 4 - công văn 2920/TCHQ-GSQL .

2. Về điểm 3 - công văn số2920/TCHQ-GSQL :

Tại khoản 3.1 có đoạn quy định:“Riêng ngày thứ 7 hàng tuần vẫn giải quyết làm thủ tục chuyển tiếp hàng hoá nhưcác ngày làm việc bình thường. Trong trường hợp này, Lãnh đạo đơn vị hải quannơi mở tờ khai hàng NK chuyển tiếp phải có ý kiến bằng văn bản về biện phápgiám sát, quản lý chặt chẽ đối với lô hàng chuyển tiếp đó, gửi Hải quan cửakhẩu nơi có hàng chuyển tiếp (gửi kèm bộ hồ sơ hàng chuyển tiếp) để giải quyếttheo quy định hiện hành”.

Việc quy định phải có ý kiếnbằng văn bản vì: công việc chuyển tiếp hàng hoá trong ngày nghỉ thứ 7 (ngày làmviệc thêm giờ) khác với quy định tại khoản 4, điều 12 của Quy định ban hành kèmtheo Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ ngày 03.6.1999 của Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan. Nếu không có văn bản nêu trên thì trong các ngày nghỉ, hàng chuyểntiếp vận chuyển từ cửa khẩu về địa điểm kiểm tra ngoài khu vực cửa khẩu sẽkhông có Hải quan giám sát, quản lý hoặc Hải quan sẽ bị động trong việc này.

Nhận được công văn này, Cụctrưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kết hợp với các quy định tại công văn2920/TCHQ-GSQL ngày 27.6.2000 để tổ chức, triển khai đến từng đơn vị Hải quantrực thuộc; Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượtthẩm quyền thì báo cáo kịp thời về Tổng cục để xin ý kiến chỉ đạo./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Đặng Văn Tạo