Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3930 TCT/NV3 NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ NỢ THUẾ NHẬPKHẨU XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhậnđược phản ánh của một số doanh nghiệp đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báotạm thời áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002,nhưng đến nay chưa được nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy để sản xuấtdo nợ thuế nhập khẩu năm 2001. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 06/06/2002, Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 08/08/2002 và ý kiếncủa lãnh đạo Bộ về việc thực hiện chính sách nội địa hoá xe hai bánh gắn máytại tờ trình ngày 15/10/2002 của Tổng cục thuế, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉđạo Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất như sau:

Trường hợp Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắnmáy chỉ nợ thuế bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu năm 2001, nhưng đãnộp tiền thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy còn nợ năm 2001 ítnhất là 30% số thuế còn thiếu - là số chênh lệch giữa số thuế Doanh nghiệp phảinộp cho từng nhãn hiệu xe (theo Biên bản quyết toán thuế năm 2001 của Bộ Tàichính) với số thuế Doanh nghiệp đã thực nộp vào Ngân sách Nhà nước (tính trêntoàn bộ số lượng bộ linh kiện nhập khẩu trong cả năm 2001), thì không bị cưỡngchế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2002 cho đến khi có Thôngbáo quyết toán thuế chính thức.