BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 396/TCT-TNCN
V/v trả lời kiến nghị tại hội nghị đối thoại với DN năm 2008

Hà Nội, ngày 5 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty in

Về nội dung kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoạivới doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Câu hỏi 1: Trường hợp Công ty chi hoa hồng môi giới (thưởngkhách hàng tiền theo sản phẩm). Trường hợp có ký nhận, công ty khấu trừ thuếTNCN 10% (cá nhân có mã số thuế); Trường hợp không ký-nhận, công ty khấu trừthuế TNCN 20%. Công ty tính như vậy có đúng không?

Câu hỏi 2: Tôi có nhà cho thuê mỗi tháng hơn 1000 USD thìtôi đóng thuế là bao nhiêu và những loại thuế gì theo luật thuế mới. ở cơ quantôi đã đóng thuế TNCN, tiền thuê nhà có kê khai cùng không.

Trả lời:

Câu hỏi 1:

Theo quy định tại điểm 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật thuế thu nhập cá nhân thì:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thựchiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khitrả thu nhập. Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động, không được tuyển dụnglàm việc lâu dài, ổn định sẽ khấu trừ thuế theo mức 10% đối với cá nhân có mãsố thuế hoặc mức 20% đối với cá nhân không có mã số thuế.

Khi chi trả thu nhập cho cá nhân Công ty phải thực hiện đầyđủ các thủ tục về chứng từ kế toán theo quy định của chế độ kế toán. Các cánhân nhận thu nhập phải có ký nhận không phân biệt có mã số thuế hay không.

Về kiến nghị khấu trừ 10% chung không phân biệt người có mãsố thuế người không có mã số thuế, Tổng cục thuế ghi nhận trình Bộ Tài chínhtrình Chính phủ có giải pháp giải quyết phù hợp hơn. Trong thời gian chưa cóhướng dẫn khác đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Câu hỏi 2:

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành thì hoạt động chothuê nhà của cá nhân là hoạt động kinh doanh và phải nộp thuế môn bài 1 năm 1lần, thuế GTGT và thuế TNCN.

- Về việc tính thuế TNCN đối với cá nhân có hoạt động chothuê nhà:

Theo quy định tại điểm 1, mục I, phần B Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên thì thuế TNCN đối vớihoạt động cho thuê nhà được xác định căn cứ trên thu nhập tính thuế và thuếsuất theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Thu nhập tính thuế được xác định bằngthu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ. Thu nhập chịu thuế được xác địnhbằng 1 trong 2 phương pháp sau:

+ Trường hợp hoạt động cho thuê nhà thực hiện đầy đủ chế độkế toán theo quy định, xác định được doanh thu, chi phí của hoạt động cho thuênhà thì thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu trừ (-) chiphí.

+ Trường hợp hoạt động cho thuê nhà không thực hiện hoặcthực hiện không đầy đủ chế độ kế toán theo quy định thì thu nhập chịu thuế đượcxác định căn cứ vào doanh thu cho thuê nhà và tỷ lệ (%) ấn định thu nhập chịuthuế.

- Về việc khai thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập từ chothuê nhà vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo quy định tại điểm 2.4, mục II, phần D Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên thì cá nhân có thu nhậptừ tiền lương, tiền công và đã được đơn vị chi trả khấu trừ thuế hàng tháng,đồng thời có thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà thì phải kê khai thuế TNCN đốivới hoạt động cho thuê nhà với chi cục thuế quận, huyện nơi có nhà cho thuê.Hết năm dương lịch, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lươngtiền công phải cộng chung để xác định lại số thuế phải nộp. Nếu số thuế phảinộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ và tạm nộp thì phải quyết toán với cơ quan thuế

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lýđể được hướng dẫn cụ thể thêm.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải