BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3994/BHXH-NVGĐ1
V/v thông báo mẫu thẻ BHYT và mã số ghi trên thẻ BHYT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Các cơ sởkhám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BHXH vềviệc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế và Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ban hành mã sốghi trên thẻ bảo hiểm y tế ngày 02/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểmxã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo thẻ BHYT theo mẫu mới được phát hành từ ngày10/12/2014 như sau:

I/ Mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sử dụngthống nhất trong phạm vi cả nước

Mẫu thẻ:

Hình thức: nền mầu trắng, ở giữa in mờbiểu tượng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam màu xanh cô ban với những vòng trònxung quanh lan tỏa, mầu sắc giảm dần, khoảng cách từ tâm biểu tượng BHXH ViệtNam đến vòng tròn ngoài cùng là 12 mm; bên ngoài có khung viền nét đôi mầu xanhcô ban.

Mặt trước

Công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mã số trên thẻ Bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

Tiếp giáp vớilề trái của thẻ BHYT:

- Trên cùng in biểu tượng BHXH ViệtNam mầu xanh cô ban, đường kính 10 mm, có sử dụng chất liệu phản quang chống giả.

- Tiếp dưới là vị trí để dán hoặc in ảnhcủa người tham gia BHYT.

- Dưới cùng là vị trí mã vạch.

▪ Tiếp giáp với lề phải của thẻ BHYT:

- Trên cùng có dòng chữ "BẢO HIỂMXÃ HỘI VIỆT NAM" có đường kẻ chân màu xanh cô ban.

- Tiếp dưới là dòng chữ "THẺ BẢOHIỂM Y TẾ" màu đỏ

- Dọc theo đường viền mép phải của thẻBHYT in "số serial" của phôi thẻ BHYT màu đỏ có sử dụng chất liệu phảnquang chống giả,

- Dưới cùng là dấu phiên hiệu của BHXHcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đường kính 21 mm màu đỏ, có sử dụngchất liệu phản quang chống giả.

Mặt sau:

Công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mã số trên thẻ Bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

- Trên cùng in dòng chữ “NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚÝ” màu đen.

- Tiếp dưới in các dòng chữ màu đen với nộidung như sau:

"1. Thẻ BHYT là căn cứ để xác địnhngười đứng tên trên thẻ được hưởng các quyền lợi về BHYT.

2. Mỗi người tham gia BHYT được cấp mộtthẻ và một mã số không thay đổi trong suốt thời gian tham gia BHYT.

3. Khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuấttrình thẻ BHYT ảnh, nếu chưa có ảnh phảixuất trình cùng với giấy tờ tùy thân ảnh.Riêng trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT;

4. Bảo quản cẩn thận, không cho ngườikhác mượn thẻ và cần nhớ mã số trên thẻ BHYT.

5. Trường hợp để mất hoặc hỏng, khi cấplại hoặc đổi thẻ phải nộp phí theo quy định."

II/ Ni dung intrên thẻ BHYT:

1. Mã thẻ BHYT gồm 15ký tự, được chia thành 06 ô:

XX

X

XX

XX

XXX

XXXXX

a. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được kýhiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái la tinh), là mã đối tượng tham gia BHYT, (đínhkèm bảng mã đối tượng)

b. Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được kýhiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. (đính kèm bảng mãquyền lợi).

c. Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): đượcký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơiphát hành thẻ BHYT

d. Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 4): đượcký hiệu bằng số (từ 00 đến 99) hoặc bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh, từ AA đếnZZ) hoặc bằng tổ hợp giữa số và chữ, là mã quận, huyện, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh, nơi quản lý và phát hành thẻ BHYT.

e. Ba ký tự tiếp theo (ô thứ 5): đượcký hiệu bằng số (từ 001 đến 999) là mã đơn vị quản lý, theo địa giới hành chínhvà theo loại đối tượng.

f. Năm ký tự cuối (ô thứ 6): được kýhiệu bằng số (theo số tự nhiên từ 00001 đến 99999), là số thứ tự của người thamgia BHYT trong 01 đơn vị.

2. Họ và tên: ghi họ vàtên của người tham gia BHYT bằng chữ in hoa.

3. Ngày sinh: ghi ngày,tháng, năm sinh của người tham gia BHYT.

4. Giới tính: ghi nam hoặcnữ theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.

5. Mã nơi đối tượng sinh sống:ghi ký hiệu nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đangsinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT đang sinhsống tại xã đảo, huyện đảo. (đính kèm bảng mã nơi đối tượng sinh sống)

6. Địa chỉ: địa chỉ nơicư trú (thường trú, tạm trú) của người có tên trên thẻ BHYT. Riêng trẻ em dưới06 tuổi: địa chỉ của mẹ hoặc cha hoặc người giám hộ; trẻ em bị bỏ rơi: địa chỉcủa người nuôi dưỡng hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng.

7. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnhban đầu: tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và mã cơ sở khám bệnh,chữa bệnh đó.

8. Thời hạn sử dụng: thờihạn sử dụng của thẻ BHYT

9. Thời điểm đủ 05 năm liên tục:thời hạn tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục. Riêng các đối tượng được quỹ BHYTthanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật sửa đổi,bổ sung Luật BHYT thì phần này trống.

10. Cha (mẹ): (thẻ BHYT trẻ em dưới6 tuổi mới có dòng này) họ và tên mẹ hoặc họ và tên cha; hoặc tên ngườigiám hộ (cá nhân hoặc người đại diện tổ chức được pháp luật quy định hoặc đượccử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ).

Mẫu thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi

Công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mã số trên thẻ Bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

11. Vị trí để dán ảnh: cókhung trống nét đơn mầu đen kích thước 20mm x 30mm. Riêng thẻ BHYT trẻ em dưới6 tuổi không có vị trí dán ảnh

12. Vị trí mã vạch: ở dưới vị trí đểin hoặc dán ảnh của người tham gia BHYT, mã vạch in trên thẻ BHYT là mã vạchhai chiều, chứa các thông tin trên thẻ và chuỗi ký tự kiểm tra BHYT.

III/ Quyđịnh chuyển tiếp:

Các mã số ghi trên thẻ BHYT cấp trướcngày 10/12/2014 còn thời hạn sử dụng sau 31/12/2014 thì tiếp tục được sử dụng vớiquyền lợi mới như sau:

1. Các đối tượng có mã HN4, BT4:sẽ được hưởng 100% chi phí KCB. Riêng chi phí dịch vụ kỹ thuật cao trong thờigian chờ Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với DVKTy tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT theo quy định tạm thời sẽđược hưởng 100% nhưng không quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụngDVKT cao chi phí lớn.

2. Các đối tượng có mã CB7, KC7:sẽ được hưởng 100% chi phí KCB, chi phí vận chuyển (nếu có). Riêng chi phí dịchvụ kỹ thuật cao trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiệnthanh toán đối với DVKT y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYTtheo quy định tạm thời sẽ được hưởng 100% nhưng không quá 40 tháng lương cơ sởhiện hành cho một lần sử dụng DVKT cao chi phí lớn và chi phí vận chuyển trongtrường hợp cấp cứu hoặc nội trú.

3. Các đối tượng có mã TC7, CN6:sẽ được hưởng 95% chi phí KCB. Riêng chi phí dịch vụ kỹ thuật cao trong thờigian chờ Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với DVKTy tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT theo quy định tạm thời sẽđược hưởng 95% nhưng không quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụngDVKT cao chi phí lớn.

Đề nghị các cơ sở KCB phối hợp triểnkhai thực hiện và điều chỉnh hệ thống phần mềm, máy quét thẻ BHYT, nếu khó khănvướng mắc liên hệ với Giám định viên hoặc Phòng Nghiệp vụ giám định 1, 2 của Bảohiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Giám định viên (150);
- Sở Y tế Tp.HCM (để p/h)
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

MÃ QUYỀN LỢI

quyềnli

Quyền lợi chung

Giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT, DVKTC theo quy định của BYT

Riêng vận chuyển

Gồm đối tượng

Ghi chú

1

100%

100%

CC, TE

2

100%

Có giới hạn

CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS

3

95%

Có giới hạn

Không

HT, TC, CN

100% chi phí KCB tại tuyến xã và cho 1 lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở

4

80%

Có giới hạn

Không

DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, HS, SV, GB, GD

100% chi phí KCB tại tuyến xã và cho 1 lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở

5

100%

100%

QN, CA, CY

Được hưởng các chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT

MÃ NƠI ĐỐI TƯỢNGSINH SỐNG

MÃ KÝ HIỆU

NƠI SINH SNG

GHI CHÚ

K1

Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật

Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến KCB)

K2

Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật

K3

Là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật

ĐỐI TƯỢNG

TÊN GỌI

1. Người lao động

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp

DN

Người lao động làm việc trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

HX

Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác.

CH

Người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại VN

NN

Người lao động làm việc trong tổ chức khác

TK

Cán bộ, công chức, viên chức

HC

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn

XK

2. Nhóm do tổ chức BHXH đóng

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động

HT

Người đang hưởng trợ cấp BHXH do bị tai nạn lao động, nghề nghiệp

TB

Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau dài ngày

NO

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

CT

Cán bộ xã, phường thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH

XB

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

TN

Công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng

CS

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

Sỹ quan, quân nhân, người hưởng lương như quân nhân, học viên các trường quân đội

QN

Sỹ quan, hạ sĩ, chiến sĩ kỹ thuật đang công tác ngành công an, học viên trường công an

CA

Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (trừ ĐT QN và CA)

CY

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp từ NSNN

XN

Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức LĐ đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ NSNN

MS

Người có công với cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ VN anh hùng; thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

CC

Người có công cách mạng trừ đối tượng được cấp mã CC

CK

Cựu chiến binh

CB

Người tham gia kháng chiến

KC

Đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng ND các cấp đương nhiệm

HD

Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tuổi mà chưa đến kỳ nhập học

TE

Người thuộc diện trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

BT

Người thuộc hộ gia đình nghèo

HN

Người dân tộc thiểu số

DT

Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

DK

Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

XD

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

TS

Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã TS

TC

Thân nhân của đối tượng được cấp mã QN

TQ

Thân nhân của đối tượng được cấp mã CA

TA

Thân nhân của đối tượng được cấp mã CY

TY

Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật

HG

Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ NSNN Việt Nam

LS

4. Nhóm được ngân sách NN hỗ trợ mức đóng

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

CN

Học sinh

HS

Sinh viên

SV

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp

GB

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Người tham gia BHYT theo hộ gia đình

GD