BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4022/BNN-HTQT
V/v: Báo cáo tình hình hợp tác với Ucraina

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Công thương

Phúc đáp côngvăn số 11569/BCT-KV2 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương về việc cungcấp tình hình hợp tác thời gian qua và đề xuất phương hướng, nội dung hợp táctrong thời gian tới nhằm phục vụ cho việc chuẩn bị kỳ họp Ủy ban Liên chính phủViệt Nam - Ucraina lần thứ 11 tại Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn có ý kiến như sau:

1. Tình hìnhhợp tác

Từ ngày Bạn thayđổi thể chế, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước rất hạn chế: kimngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm sản, thực phẩm không đáng kể, các hoạtđộng đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ không tiến triển. Nhưng tiềm năng vànhu cầu của hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực sau đây:

- Về thươngmại: Các loại hàng hóa nông sản và hoa quả nhiệt đới Việt Nam vẫn là mặthàng được Ucraina ưa chuộng và là thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Ucraina.Ucraina là một thị trường lớn, lại có quan hệ rất chặt chẽ với các nước cộnghòa thuộc Liên Xô cũ, đây là một thị trường lớn cần đầu tư để phát triển. ViệtNam có thể xuất khẩu gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, cao su, hoa quả … và nhập khẩutừ Ucraina lúa mì, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc nôngnghiệp …

- Về đầu tư: Xâydựng các xí nghiệp liên doanh tại Ucraina để sản xuất, chế biến và cung cấp càphê, chè, hoa quả hộp cho thị trường Ucraina và các nước lân cận.

- Về hợp tácnghiên cứu: Các Viện nghiên cứu Ucraina có nhiều đề tài nghiên cứu trongnhiều lĩnh vực nông nghiệp có thể áp dụng được ở Việt Nam. Các nhà khoa họcUcraina có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên để việc hợp tác có hiệu quả, rấtcần sự hỗ trợ của Chính phủ hai nước.

2. Đề xuất

- Hai bên xemxét khả năng ký Thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hainước.

- Xem xét khảnăng ký kết Thỏa thuận về công nhận lẫn nhau kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm chấtlượng nông lâm sản và thủy sản.

- Xem xét khảnăng thành lập công viên công nghệ liên doanh Ucraina - Việt Nam để triển khaidự án trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất các chế phẩm vi sinh tronglĩnh vực thú y; Hợp tác trao đổi nguồn gen, giống vật nuôi, nguyên liệu thức ănchăn nuôi.

- Hợp tác nuôicá nước ngọt, quản lý nghề cá hồ chứa và phát triển nuôi cá tại các vùng miềnnúi Việt Nam.

- Hợp tác xuấtkhẩu cây ăn quả, rau, chè, cà phê vào thị trường Ucraina.

- Trao đổi thôngtin về những quy định trong lĩnh vực kiểm dịch động vật và kiểm dịch thực vật,trao đổi mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cũng như danh mục dịch hại kiểmdịch thực vật.

- Hợp tác chếbiến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, hợp tác điều tra quy hoạch rừng, lâm học, nghiêncứu cơ lý tính của gỗ. Đào tạo cán bộ lâm nghiệp.

- Hợp tác vềgiáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, trao đổi chuyêngia, cán bộ, trao đổi đào tạo sinh viên về lĩnh vực nông nghiệp.

Trên đây là tìnhhình và phương pháp hợp tác với Ucraina, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônxin gửi tới quý cơ quan để tổng hợp xây dựng chương trình nghị sự cho khóa họp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; HTQT (vth)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng