BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 403/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về trị giá trên C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Vinh Oanh
(Đ/c: số 303 Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 05/01/2009 của Công ty TNHH Vinh Oanhvề việc cơ quan Hải quan không chấp nhận C/O mẫu E thuộc lô hàng có số tờ khaisố 1847/NK /KD/DS ngày 19/11/2008 được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan ga đườngsắt Yên Viên - Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét công văn và hồ sơ gửi kèm của công ty cho thấytrên C/O mẫu E tại ô số 9 ghi trị giá FOB bằng với trị giá ghi trên hóa đơnthương mại và hợp đồng (giá DAF). Đây là trường hợp mua bán và giao hàng bằngđường sắt nên trên ô số 9 của C/O ghi trị giá DAF và C/O nêu trên là hợp lệ nếucác tiêu phí khác trên C/O phù hợp với bộ chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan vàthực tế kiểm tra hàng hóa; đồng thời trên C/O có mẫu dấu và chữ ký của người cóthẩm quyền cấp C/O phù hợp với mẫu dấu và chữ ký đã được thông báo.

Về việc khai báo trị giá FOB trên C/O bằng với giá DAF trêncác chứng từ khác của bộ hồ sơ hải quan, nếu cơ quan hải quan kiểm tra pháthiện doanh nghiệp cố tình khai gian lận về giá tính thuế để trốn thuế nhập khẩuthì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến trả lời trên để công ty biết vàđến liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giảiquyết theo quy định./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn