BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 404/BTC-TCHQ
V/v thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Báo Điện tử Vietnamnet.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nhận được thông tin phảnánh của quý Báo về vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kiểm tra thực tế 100%các lô hàng gỗ nhập khẩu theo công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014, dẫn đếntình trạng ách tắc các xe tải chở gỗ nhập khẩu từ Lào tại cửa khẩu La Lay (tỉnhQuảng Trị).

Trước hết, Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự thông tin kịpthời của quý Báo về nội dung trên để có cơ sở chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểmtra và có biện pháp xử lý tháo gỡ phù hợp cho cơ quan Hải quan tại địa phươngcũng như các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ.

Công văn số 19128/BTC-TCHQ dẫn trên chỉ áp dụng đối với trườnghợp hàng hóa thuốc lá, rượu, bia, gỗ có rủi ro cao khi nhập khẩu theo loại hìnhnhập kinh doanh sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do có liên quan đến việc hoànthuế nhập khẩu và không thu thuế khi tái xuất. Do vậy, đối với đối tượng này phảithực hiện kiểm tra hải quan 100% để phòng chống buôn lậu gian lận thương mại,quy định này đúng pháp luật và cần thiết. Việc kiểm tra này không ảnh hưởng đếnnhững doanh nghiệp nhập khẩu gỗ để chế biến sản xuất, kinh doanh trong nước, dovậy không ảnh hưởng đến việc làm, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trongnước như doanh nghiệp phản ánh với báo chí. Trên cơ sở phản ánh của quý Báo, BộTài chính cũng đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương, kịp thời ban hành côngvăn số 357/BTC-TCHQ ngày 12/01/2015 gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị để hướng dẫnxử lý vướng mắc trên. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng gỗtheo loại hình nhập kinh doanh, việc phân luồng tờ khai nhập khẩu thực hiệntheo nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy đnh hiện hành. Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện việc chuyển luồngđể kiểm tra thực tế 100% hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp phát hiện doanhnghiệp nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại, buôn lậu đối với lôhàng nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp tái xuất hàng hóa có nguồn gốc nhậpkhẩu sang nước thứ ba thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế 100% cáclô hàng gỗ để thực hiện việc đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu vớithực tế hàng hóa tái xuất; xác định sự phù hợp về số lượng, chủng loại...giữalô hàng gỗ xuất khẩu với lô hàng trước đây nhập khẩu theo đúng quy định hiệnhành.

Bộ Tài chính có ý kiến để quý Báo được biết và kịp thờithông tin đến bạn đọc./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn