BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4064/BHXH-THU
V/v một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp từ ngày 01/01/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cácđơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, chính sách thu bảohiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có mộtsố thay đổi khi Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014); Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền,Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như sau:

1/ Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, người lao độnglàm việc theo hợp đồng lao động có thờihạn từ đủ 03 thángtrong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượnglao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYTvà BHTN bắt buộc theo quy định tại Điều 2, Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11 ngày29 tháng 6 năm 2006); Điều 43, Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13) và Khoản 6,Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13).

Các cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động theo chế độhợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên trước tháng 01 năm 2015 màhợp đồng lao động tiếp tục có giá trị trong năm 2015 (hoặc người lao động tiếptục làm việc từ tháng 01 năm 2015), chưa được tham gia BHTN, phải được cơ quan,đơn vị lập thủ tục tham gia BHTN từ tháng 01 năm 2015.

- Đối với người lao động chỉ tham gia BHXH bắtbuộc, tiếp tục áp dụng theo Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11); các đối tượng chỉtham gia BHYT áp dụng theo Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luậtsố 46/2014/QH13 ).

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, do mức hưởng BHYTđã được điều chỉnh theo Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT, nên cơquan, đơn vị rà soát và yêu cầu người lao động là người có công với cách mạng,người tham gia kháng chiến, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cáchmạng mà trước đây chưa được xác định quyền lợi, bổ sung các chứng nhận theo quyđịnh, để đơn vịlập thủ tục điều chỉnhthẻ BHYT, xác định mã quyền lợi theo quy định mới để đảm bảo nguyên tắc mộtngười đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều12 của Luật BHYT (đã điều chỉnh bổ sung theo Luật số 46/2014/QH13) thì đóngBHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đốitượng quy định và được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi caonhất.

2/ Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, hàng tháng, người sửdụng lao động đóng cho người lao động và trích từ tiền lương tháng của ngườilao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ đóng là 32,5%, trong đó:

Người sử dụng lao động đóng 22% (18% nộp quỹ BHXH,3% nộp Quỹ BHYT, 1% nộp Quỹ BH thất nghiệp).

Người lao động đóng 10,5% (8% nộp quỹ BHXH, 1,5%nộp Quỹ BHYT và 1% nộp Quỹ BHTN).

3/ Mức tiền lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT,BHTN:

3.1- Đối với người lao động thuộc đối tượng thựchiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTNlà hệ số tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấpchức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) tínhtheo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHXH,BHYT, BHTN là mức lương cơ sở và mức tiền lương tối đa để tính mức đóng BHXH,BHYT, BHTN là 20 lần mức lương cơ sở.

3.2 - Đối với người lao động hưởng tiền lương theoquy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiềnlương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mứcđóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tiền lương tối đa đểtính mức đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóngBHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóngBHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tiền lương tối đa để tínhmức đóng BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

4/ Lưu ý trong đóng BHYT:

- Người lao động trong thời giannghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hộithì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khinghỉ thai sản do tổ chức bảo hiểm xã hộiđóng.

- Người lao động trong thời giannghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định củapháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn đượchưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

- Người lao động trong thời gianbị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luậncó hay không việc vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50%mức tiền lương tháng mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật.Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người laođộng phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh.

- Người lao động trong thời gianđược cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm ytế; thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế cho đến ngày cóquyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chứccử đi.

- Người lao động trong thời gianđi lao động tại nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm y tế; trong thời gian60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia bảo hiểm y tế thì toàn bộthời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thờiđiểm tham gia bảo hiểm y tế được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liêntục.

Người đang hưởng trợ cấp thấtnghiệp: Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làmnếu không tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm khác, thời gian đó được tính làthời gian tham gia bảo hiểm y tế.

- Cơ quan, tổ chức, người sử dụnglao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quyđịnh thì sẽ bị xử lý: Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằnghai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng;đồng thời phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyềnlợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưacó thẻ BHYT.

5/ Lưu ý về kiểm tra nhân thântrước khi lập sổ BHXH:

BHXH thành phố đã có Công văn số 3558/BHXH-THU ngày 13 tháng 11 năm 2014 yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động khilập thủ tục tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải kiểm tra, đốichiếu hồ sơ nhân thân với CMND để ngăn ngừa tình trạng mượn hồ sơ của ngườikhác để xin việc làm và đăng ký BHXH.

Các trường hợp tăng mới từ ngày 01tháng 01 năm 2015, cố tình vi phạm, mượn hồ sơ của người khác để xin việc làmvà đăng ký BHXH, BHYT, BHTN thì xem như không có nhu cầu thụ hưởng về bảo hiểm.Do đó, khi bị phát hiện hoặc có nhu cầu thì sẽ bị khước từ quyền lợi của mình.Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ không chịutrách nhiệm điều chỉnh lại nhân thân theo yêu cầu của người cố tình khai giandối.

6/ Tổ chức thực hiện:

Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghịcác cơ quan, đơn vị:

- Ngay trong tháng 12 năm 2014,chậm nhất đến ngày 30 tháng 12 năm 2014, hoàn tất mọi thủ tục và đóng tiền BHXH,BHYT, BHTN năm 2014 cho người lao động của đơn vị.

- Đồng thời rà soát lại các nộidung đã được thông báo trên đây, lập thủ tục điều chỉnh bổ sung về đối tượngtham gia BHTN, quyền lợi BHYT để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luậtvà quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN của người lao động kịp thời từ tháng 01 tháng2015.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Trang web BHXH. TPHCM;
- Lưu VT, THU.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Thu