Công văn

CÔNG VĂN

CỦATỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 408/TCT /NV3
NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ NK
MẶT HÀNG VÒNG DẪN SỢI

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Tổng cục Thống kê

Tổng cục thuế nhận được công văn của doanh nghiệp hỏi vềthuế nhập khẩu mặt hàng vòng dẫn sợi bằng cao su dùng cho máy kéo sợi con. Theobáo cáo của doanh nghiệp thì mặt hàng này có tên tiếng Anh là "commonrubber apron", đây là linh kiện máy sợi, không thể dùng cho các loại máykhác.

Tham khảo từ điển khoa học và kỹ thuật Anh - Việt do Nhàxuất bản khoa học và kỹ thuật phát hành năm 1998 thì "apron" có nghĩalà băng tải. Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu hiện hành, Tổng cục thuế thấy rằng mặthàng băng tải bằng cao su lưu hoá thuộc chương 40, nhóm 4010 "Băng tảihoặc băng truyền (dây curoa) hoặc đai truyền bằng cao su lưu hoá". Tuynhiên, theo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợptác Hải quan thế giới thì băng tải hoặc băng truyền hoặc đai truyền được trìnhbày cùng với máy móc hoặc thiết bị, loại mà chúng được thiết kế phù hợp để sửdụng, đã hoặc chưa được lắp ráp, được phân loại cùng với máy móc hoặc thiết bịđó.

Như vậy, theo nguyên tắc phân loại của Biểu thuế thì trườnghợp doanh nghiệp nhập khẩu vòng dẫn sợi (băng tải) bằng cao su lưu hoá (được thiếtkế để sử dụng cho máy kéo sợi con) cùng với máy kéo sợi con, ở dạng tháo rờihoặc đã lắp ráp, được phân loại cùng với máy kéo sợi con (phân nhóm 844520).Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu riêng vòng dẫn sợi (băng tải) bằng cao su lưuhoá thì được phân loại vào nhóm 4010.

Để có cơ sở trả lời chính xác cho doanh nghiệp, Tổng cụcthuế đề nghị các quí cơ quan sớm cho ý kiến tham gia về vấn đề này.

Xin cảm ơn sự phối hợp công tác của các quí cơ quan.