BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 412/BGDĐT-GDĐT
V/v báo cáo kết quả chuẩn bị và tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ..................

Để triển khai nhiệm vụ năm học2009-2010 nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộcthiểu số, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công văn số 8114/BGDĐT-GDTH ngày 15tháng 9 năm 2009 yêu cầu các địa phương báo cáo về việc nâng cao chất lượng dạyhọc tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đàotạo vẫn chưa nhận được báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung trên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghịcác Sở báo cáo kết quả triển khai việc chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt chohọc sinh dân tộc học kỳ I năm học 2009-2010 theo các nội dung yêu cầu trongCông văn số 8114/ BGDĐT-GDTH ngày 15 tháng 9 năm 2009. Các tỉnh thuộc dự ánPEDC thực hiện việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ trước khi tới trường; các tỉnhthực hiện dạy học thí điểm môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc theo hướngtăng thời lượng và các tỉnh dạy học Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc theotài liệu của trung tâm Công nghệ Giáo dục báo cáo cụ thể thêm các nội dung sau:

- Địa bàn triển khai, trình độtiếng Việt của học sinh trước khi triển khai.

- Những khó khăn, thuận lợi khitriển khai.

- Những biện pháp địa phương đãáp dụng khi triển khai (tài liệu, giáo viên, chế độ chính sách…).

- Đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo gửi về Vụ Giáo dục Dântộc và Vụ Giáo dục Tiểu học trước ngày 4 tháng 2 năm 2010.

Nơi nhận: - Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để báo cáo);
- Vụ GDTH (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC
Mông Ký Slay

BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT

Tỉnh

Ghi chú

1

Sở GD&ĐT

Điện Biên

2

Sở GD&ĐT

Tp. Hà Nội

4

Sở GD&ĐT

Bắc Kạn

5

Sở GD&ĐT

Bắc Giang

6

Sở GD&ĐT

Bắc Ninh

7

Sở GD&ĐT

Cao Bằng

8

Sở GD&ĐT

Hà Nam

10

Sở GD&ĐT

Hà Tĩnh

11

Sở GD&ĐT

Hà Giang

12

Sở GD&ĐT

Hải Dương

13

Sở GD&ĐT

Hòa Bình

15

Sở GD&ĐT

Lai Châu

16

Sở GD&ĐT

Lạng Sơn

17

Sở GD&ĐT

Lào Cai

19

Sở GD&ĐT

Nghệ An

20

Sở GD&ĐT

Ninh Bình

21

Sở GD&ĐT

Phú Thọ

22

Sở GD&ĐT

Quảng Bình

23

Sở GD&ĐT

Quảng Ninh

24

Sở GD&ĐT

Quảng Trị

25

Sở GD&ĐT

Sơn La

27

Sở GD&ĐT

Thái Nguyên

28

Sở GD&ĐT

Thanh Hóa

29

Sở GD&ĐT

Thừa Thiên Huế

30

Sở GD&ĐT

Tuyên Quang

31

Sở GD&ĐT

Vĩnh Phúc

32

Sở GD&ĐT

Yên Bái

33

Sở GD&ĐT

Hậu Giang

34

Sở GD&ĐT

Đắk Nông

35

Sở GD&ĐT

TP. Hồ Chí Minh

36

Sở GD&ĐT

TP. Đà Nẵng

37

Sở GD&ĐT

An Giang

38

Sở GD&ĐT

Bà Rịa - Vũng Tàu

39

Sở GD&ĐT

Bạc Liêu

40

Sở GD&ĐT

Bình Dương

41

Sở GD&ĐT

Bình Định

42

Sở GD&ĐT

Bình Phước

43

Sở GD&ĐT

Bình Thuận

45

Sở GD&ĐT

Cà Mau

46

Sở GD&ĐT

TP. Cần Thơ

47

Sở GD&ĐT

Đắk Lắk

48

Sở GD&ĐT

Đồng Nai

50

Sở GD&ĐT

Gia Lai

51

Sở GD&ĐT

Khánh Hòa

52

Sở GD&ĐT

Kiên Giang

53

Sở GD&ĐT

Kon Tum

54

Sở GD&ĐT

Lâm Đồng

56

Sở GD&ĐT

Ninh Thuận

57

Sở GD&ĐT

Phú Yên

58

Sở GD&ĐT

Quảng Nam

59

Sở GD&ĐT

Quảng Ngãi

60

Sở GD&ĐT

Sóc Trăng

61

Sở GD&ĐT

Tây Ninh

62

Sở GD&ĐT

Tiền Giang

63

Sở GD&ĐT

Trà Vinh

64

Sở GD&ĐT

Vĩnh Long