BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 4149/BNG-VHĐN-UNESCO
V/v: UNESCO ra Nghị quyết tham gia kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày 22/10/2009 tại Paris, Đại hộiđồng UNESCO khóa 35 đã thông qua Nghị quyết về việc tham gia kỷ niệm Đại lễ1000 Năm Thăng Long – Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao xin cóý kiến như sau:

1. Trước hết, Bộ Ngoại giao nhiệtliệt chúc mừng Lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hà Nội về việc UNESCO có Nghịquyết nói trên. Đây là kết quả của nỗ lực chung giữa Bộ Ngoại giao và Ủy banNhân dân Thành phố Hà Nội tiến hành trong gần một năm qua nhằm thực hiện thỏathuận giữa hai cơ quan nhân Đại Lễ kỷ niệm 1000 Năm Thăng Long – Hà Nội.

Sự kiện này là niềm vinh dự khôngchỉ riêng đối với người dân Hà Nội mà còn đối với nhân dân cả nước. Đây làmột văn kiện pháp lý của UNESCO cho phép nâng hoạt động kỷ niệm 1000 Năm ThăngLong – Hà Nội lên phạm vi toàn cầu. Văn kiện này là một hình thức quảng bá hìnhảnh Việt Nam và giúp bạn bè trong các nước thành viên của UNESCO hiểu hơn vềmột đất nước với di sản hàng ngàn năm tuổi. Nghị quyết này còn tạo cơ sở pháplý cho sự hợp tác sâu hơn và toàn diện hơn giữa UNESCO và Thành phố Hà Nộitrong việc triển khai các hoạt động thiết thực hướng tới Đại Lễ.

Với Nghị quyết này, Việt Nam sẽ cóthêm cơ sở để thúc đẩy UNESCO xem xét thuận lợi các hồ sơ đang được đệ trìnhcủa Hà Nội.

2. Trong bối cảnh UNESCO thắt chặtchi ngân sách do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc UNESCO ra Nghị quyết nóitrên là kết quả của công tác vận động ráo riết đối với các bộ phận có liên quantrong Ban Thư ký, các quốc gia thành viên. Đại diện Đoàn Việt Nam tham dự Đạihội đồng UNESCO khóa 35 đóng vai trò hết sức tích cực trong việc thuyết phụcĐại hội đồng UNESCO ra Nghị quyết này vì trong quá trình thảo luận đã có ý kiếncho rằng không nên có Nghị quyết về việc UNESCO tham gia kỷ niệm các hoạtđộng của các quốc gia. Bằng các lập luận mang tính thuyết phục cao, Đoàn củaViệt Nam đã nhận được sự ủng hộ của đại đa số các đại biểu rằng các sự kiệnnhư 1000 Năm Thăng Long – Hà Nội có ý nghĩa quan trọng về văn hóa ở phạm vitoàn cầu, nên vẫn phải có Nghị quyết của UNESCO.

3. Kết quả này có được là nhờ sựphối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với Bộ Ngoại giao và Ủyban Quốc gia UNESCO của Việt Nam. Bộ Ngoại giao giao xin chân thành cám ơn Ủyban Nhân dân Thành phố Hà Nội về sự hợp tác rất có hiệu quả đó.

4. Nhằm thực hiện Nghị quyết củaUNESCO, Bộ Ngoại giao đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Ủyban Quốc gia UNESCO của Việt Nam xây dựng một dự án thuộc Chương trình tham giađề nghị UNESCO tài trợ với nội dung tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyềnvề Hà Nội nghìn năm văn hiến và các hoạt động hướng tới Đại Lễ kỷ niệm 1000 NămThăng Long – Hà Nội.

Bộ Ngoại giao xin thông báo để Ủyban Nhân dân Thành phố Hà Nội biết và phối hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, VHĐN-UNESCO.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn