UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4157/UB-ĐT
Về tổ chức và phát động hưởng ứng hoạt động tháng An toàn giao thông - tháng 9/2003

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

Thực hiện Chỉ thị số 718/TTg ngày 01 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ quy định tháng 9 hàng năm là Tháng An toàn giao thông; Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 10, khoá VI chọn năm 2003 là “Năm trật tự, kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị” và kế hoạch chuẩn bị cho SEA GAMES 22, Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức và phát động nhân dân hưởng ứng chương trình hoạt động Tháng An toàn giao thông - tháng 9/2003 trên địa bàn thành phố như sau:

1. Thời gian thực hiện kế hoạch Tháng An toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt: Bắt đầu từ ngày 01/9/2003 đến hết ngày 30/9/2003; phấn đấu giảm tối thiểu 30% số vụ tại nạn giao thông, giảm tối thiểu 30% số người chết, số người bị thương so với tháng 8/2003; không để xảy ra nạn đua xe trái phép; làm giảm điểm ùn tắc giao thông còn dưới 50 điểm. Sau đó tiếp tục đẩy mạnh và phát huy đến SEA GAMES 22 và cuối năm.

Giao Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì phối hợp với các Sở Giao thông công chánh, Sở Văn hoá và Thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Thành Đoàn... tổ chức ra quân thiết thực thực hiện kế hoạch Tháng An toàn giao thông tại một trong các địa phương có số vụ tai nạn giao thông cao, với các hoạt động có tính quần chúng cao, cụ thể, chống hình thức vào sáng Chủ nhật 31/8/2003. Đồng thời triển khai đồng loạt các hoạt động ra quân ở các địa phương vào thời điểm trên.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố và Uỷ ban nhân dân - Ban An toàn giao thông các quận - huyện có kế hoạch triển khai đồng bộ có hiệu quả hoạt động Tháng An toàn giao thông, vận động cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân lao động, sinh viên học sinh và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt và trật tự đô thị.

3. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì phối hợp với các ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thông tin, Tư pháp... tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và các Nghị định của Chính phủ về bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường thuỷ nội địa.

4. Sở Văn hoá và Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền rộng rãi, thiết thực về kế hoạch Tháng An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổ vũ các địa phương, đơn vị, các đoàn thể có kế hoạch và phương thức hoạt động tốt, có hiệu quả. Phê phán các địa phương, cơ sở yếu kém và những hành vi vi phạm trật tự giao thông.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động kế hoạch Tháng An toàn giao thông trong nhà trường, vận động, nhắc nhở phụ huynh và học sinh giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường chấp hành các quy định về không được sử dụng xe máy; phối hợp với Sở Giao thông công chánh thành phố về kế hoạch tổ chức xe buýt phục vụ học sinh ngay từ đầu năm học mới; phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy thí điểm về trật tự an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

6. Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố thực hiện kế hoạch “Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, cổng chợ, trước các khu công nghiệp, khu chế xuất, trên lề đường, vỉa hè ở các tuyến đường trọng điểm; thành lập đội Thanh niên cơ động tham gia giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, nạn đua xe trái phép và các vỉa hè bị chiếm dụng.

7. Sở Giao thông công chánh chủ trì phối hợp với các sở -ngành thành phố và các quận - huyện đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/2003/CT-UB ngày 23/7/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp giải toả các tụ điểm xe khách trái phép và xe khách kinh doanh bất hợp pháp; thực hiện các Quyết định số 621/QĐ-UB ngày 11/02/2003 và số 2389/QĐ-UB ngày 27/6/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về hạn chế và cấm xe tải lưu thông ban ngày trong khu vực nội đô thành phố, thực hiện thí điểm đề án “Tuyến xe buýt ưu tiên” trên hành lang đường Trần Hưng Đạo.

8. Công an thành phố có kế hoạch tổng kiểm tra giấy phép lái xe đối với người điều khiển mô tô, xe máy; kiểm tra giấy phép lái xe và điều kiện kinh doanh đối với người tham gia hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thực hiện nghiêm Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa. Tập trung ở các địa bàn còn xảy ra số vụ tai nạn giao thông cao, số điểm ùn tắc giao thông. Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an về các nhiệm vụ của 03 tháng cao điểm trật tự an toàn giao thông. Công an thành phố chủ trì tổ chức và khôi phục lại hoạt động kiểm tra liên ngành để xử lý, chiếm lĩnh ngay và có hiệu quả trật tự lề đường, vỉa hè; chống tái nhiễm.

9. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện tổ chức lập lại trật tự an toàn giao thông, giải toả tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, giải toả các tụ điểm xe khách trái phép.

10. Uỷ ban nhân dân thành phố trân trọng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên chỉ đạo hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, đặc biệt ở các cơ sở, các địa phương phối hợp cùng các lực lượng chuyên môn xây dựng và thực hiện chương trình “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông thành phố”.

11. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố xây dựng và ký kết Nghị quyết liên tịch với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên và tổ chức thực hiện Tháng An toàn giao thông - Tháng 9 năm 2003 đồng bộ, thiết thực và có hiệu quả.

Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố có trách nhiệm xây dựng, tổ chức phát động và thực hiện kế hoạch Tháng An toàn giao thông trên địa bàn thành phố; thường xuyên kiểm tra, sơ kết và báo cáo kết quả cho Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện có kế hoạch triển khai, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch Tháng An toàn giao thông trên địa bàn mình quản lý về Ban An toàn giao thông thành phố và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua