Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4202 TCT/AC
NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬ DỤNG BIÊN LAI
THU TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết địnhsố 122/2002/QĐ-BTC ngày 30/9/2002 và Quyết định số 58/2003/QĐ-BTC ngày16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biên lai thu tiền phạt viphạm hành chính mẫu CTT 45B, CTT 45C; Tổng cục thuế đã in, phát hành 5 loạibiên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính có mệnh giá; dùng để thu tiền phạttại chỗ theo thủ tục đơn giản, mức phạt tiền từ 5.000 đồng đến 100.000 đồng.Nhưng cho đến nay có một số tỉnh, thành phố chưa sử dụng loại biên lai này đểthu phạt hành chính nên:

1. Khi xử phạt vi phạm hành chính có mức phạt từ 100.000 đồngtrở xuống nhưng không dùng biên lai thu tiền phạt có mệnh giá để thu tiền phạttại chỗ mà vẫn yêu cầu người nộp phạt phải đến Kho bạc nộp tiền phạt, gây ùntắc và không thuận tiện.

2. Một số ngành sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hànhchính sai quy định, đã dùng biên lai thu tiền phạt - mẫu CTT45 (loại không cómệnh giá) để thu tiền phạt tại chỗ, kể cả mức phạt dưới 100.000 đồng.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Tổng cục thuế yêu cầu CụcThuế các tỉnh, thành phố cần phải kiểm tra chấn chỉnh, theo dõi, quản lý việcsử dụng Biên lai thu tiền phạt đúng quy định. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước cáccấp, các ngành có thẩm quyền xử phạt hành chính ở địa phương để hướng dẫn sửdụng đúng loại biên lai, khi thu tiền phạt vi phạm hành chính. Đối với các trườnghợp thu tiền phạt vi phạm hành chính mức phạt từ 100.000 đồng trở xuống nhấtthiết phải dùng biên lai thu tiền phạt có mệnh giá để thu, tránh gây phiền hàcho người nộp phạt.