BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã số hàng hóa theo C/O form AK

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2015

Kính gửi: Côngty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.
(Đ/c: 235 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/2015/CV-HBCngày 07/01/2015 của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình(Công ty) về việc xác định mã số hàng hóa theo C/O form AK. Tổng cục hải quancó ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Thôngtư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặcbiệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN- Hàn Quốcgiai đoạn 2015-2018 thì hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiệnsau để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt AKFTA:

1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt banhành kèm theo Thồng tư này.

2) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước làthành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc, bao gồm: Bru-nây,Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Phillippines, Singapore, Thái Lan,Hàn Quốc, Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trườngtrong nước).

3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu,quy định tại mục 2 nêu trên, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương.

4) Thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóatrong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứhàng hóa ASEAN - Hàn Quốc (viết tắt là C/O- Mẫu AK) theo quy định của Bộ CôngThương.

Như vậy, trường hợp hàng hóa do Công ty nhập khẩukhi phân loại theo mã số mới vẫn đáp ứng đầy đủ các quy định trên thì được áp dụngmức thuế suất ưu đãi đặc biệt AKFTA.

2. Trường hợp Công ty gặp khó khăn trong việcxác định mã số hàng hóa, Công ty có thể yêu cầu xác định trước mã số hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan. Hồ sơ và thủ tục xác địnhtrước mã số quy định tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Xây dựngvà Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng